2022

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2022 r.