Akcjonariat

akcjonariat Asseco
  Liczba akcji i głosów na WZA % udział w  WZ

Reddev Investments Limited

(posiadający akcje bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem Cyfrowy Polsat S.A. oraz w związku z zawartym Porozumieniem z dnia 27 grudnia 2019 roku zg. z art. 87 ust.1 pkt 5 Ustawy o ofercie) (1) (2), w tym:

19 047 373 22,95%

Reddev Investments Limited

184 127 0,22%

Cyfrowy Polsat S.A.

18 863 246 22,73%

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (3)

8 299 733 9,9996%

Adam Góral (4)

8 083 000 9,74%

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (5)

4 171 121 5,03%
Pozostali akcjonariusze 43 399 076 52,29%
  83 000 303 100,00%

 

 

(1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 3.01.2020
(2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 7.01.2020, Cyfrowy Polsat S.A. jest podmiotem zależnym od Reddev Investments Limited, który jest jednocześnie podmiotem zależnym od TiVi Fundation. TiVi Fundation jest podmiotem kontrolowanym przez Zygmunta Solorza.
(3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 20.03.2020
(4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15.12.2012
(5) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19.10.2015