Akcjonariat

akcjonariat Asseco
Liczba akcji i głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
PZU OFE (1) 4 281 040 5,16%
AVIVA OFE (2) 9 384 498 11,31%
Adam Góral (3) 8 083 000 9,74%
NN OFE (4) 4 171 121 5,03%
Pozostali akcjonariusze 57 080 644 68,77%
83 000 303 100%
(1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 38/2010 z dnia 2 czerwca 2010, (2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 02/2012 z dnia 5 stycznia 2012
(3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15 grudnia 2012, (4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19 października 2015

Informacje giełdowe

Centrum Relacji Inwestorskich