Akcjonariat

akcjonariat Asseco
  Liczba akcji i głosów na WZA % udział w  WZ

Cyfrowy Polsat S.A. (1)

19 047 373 22,95%

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (2)

8 299 733 9,9996%

Adam Góral (3)

8 083 000 9,74%

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (4)

4 171 121 5,03%
Pozostali akcjonariusze 43 399 076 52,29%
  83 000 303 100,00%

 

 

(1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2020 z dnia 31.07.2020
(2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 20.03.2020
(3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15.12.2012
(4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19.10.2015