Ład korporacyjny

Asseco Poland dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości. Fundamentami ram ładu korporacyjnego Asseco Poland są m.in.: regulacje prawne, Statut Spółki i Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzupełniają go takie dokumenty jak przyjęty Kodeks Etyki czy regulaminy: Zarządu i Rady Nadzorczej.