Okresy zamknięte

W trosce o zapewnieniu równego dostępu do informacji przekazywanych przez Asseco Poland, spółka wdrożyła zasadę okresów zamkniętych. W myśl tej zasady Asseco Poland nie będzie prowadzić rozmów oraz organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników finansowych. Spółka wyraża nadzieję, że wdrożenie tej zasady zwiększy jej transparentność i da inwestorom poczucie równego dostępu do informacji.

Poniżej zamieszczamy terminy okresów zamkniętych, w których Asseco Poland nie organizuje spotkań z inwestorami:

  • 02.03.2017 - 16.03.2017
  • 11.05.2017 - 25.05.2017
  • 09.08.2017 - 23.08.2017
  • 06.11.2017 - 20.11.2017

W 2017 roku przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych, w których Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na rachunek swój oraz strony trzeciej:

  • 16.02.2017 - 16.03.2017
  • 25.04.2017 - 25.05.2017
  • 23.07.2017 - 23.08.2017
  • 20.10.2017 - 20.11.2017