Okresy zamknięte

W trosce o zapewnieniu równego dostępu do informacji przekazywanych przez Asseco Poland, spółka wdrożyła zasadę okresów zamkniętych. W myśl tej zasady Asseco Poland nie będzie prowadzić rozmów oraz organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników finansowych. Spółka wyraża nadzieję, że wdrożenie tej zasady zwiększy jej transparentność i da inwestorom poczucie równego dostępu do informacji.

Poniżej zamieszczamy terminy okresów zamkniętych, w których Asseco Poland nie organizuje spotkań z inwestorami:

  • 05.03.2018 - 19.03.2018
  • 14.05.2018 - 28.05.2018
  • 09.08.2018 - 23.08.2018
  • 06.11.2018 - 20.11.2018

W 2018 roku przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych, w których Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na rachunek swój oraz strony trzeciej:

  • 17.02.2018 - 19.03.2018
  • 27.04.2018 - 28.05.2018
  • 24.07.2018 - 23.08.2018
  • 21.10.2018 - 20.11.2018