Strategia

Misją Asseco Poland i Grupy Asseco jest poprawianie jakości życia poprzez dostarczanie rozwiązań dla ludzi i technologii dla biznesu.

Zgodnie z wizją:

 • Asseco Poland chce być wiarygodne i szybkie, z najlepszym produktem i usługą, aby wspierać klientów na całym świecie w osiąganiu ich celów. Jego pracownicy tworzą kompetentny, pełen pasji zespół łączący tradycyjne wartości z nowoczesnym działaniem,
 • Spółka buduje międzynarodową grupę firm technologicznych, której federacyjny model pozwala na wykorzystanie lokalnej przedsiębiorczości i znajomości rynku, a przynależność firmy do grupy zwiększa jej możliwości realizacyjne i wiarygodność wobec wymagających klientów.

Strategia Asseco Poland nastawiona jest na budowanie wartości dla interesariuszy w długim terminie. Opiera się na dwóch podstawowych filarach: rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększaniu skali działalności przez akwizycje.

Rozwój organiczny

Strategia organicznego rozwoju Asseco Poland S.A. bazuje na dostarczaniu własnego oprogramowania oraz usług informatycznych klientom w Polsce i za granicą. Działalność Spółki oparta jest na sektorowych kompetencjach biznesowych równolegle wzmacnianych kompetencjami technologicznymi. Ponadto Asseco wykorzystuje najlepsze doświadczenia podmiotów działających w międzynarodowej grupie kapitałowej do oferowania kompleksowych rozwiązań spełniających najwyższe wymagania klientów.

Działalność Asseco Poland S.A. koncentruje się na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu największych i najbardziej zaawansowanych projektów informatycznych w Polsce, oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla całych sektorów gospodarki, a także sprzedaje wystandaryzowane produkty dla mniejszych podmiotów. Relacje z klientami są oparte na zaufaniu, nastawione na wieloletnią współpracę i pełnienie przez Spółkę roli strategicznego partnera biznesowego.

Oprócz działalności operacyjnej, Asseco Poland S.A. – jako właściciel sprawujący kontrolę nad pozostałymi spółkami z Grupy Asseco – odgrywa kluczową rolę w Grupie. Asseco Poland wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Grupy, monitoruje i nadzoruje ich realizację, ustala wewnętrzne zasady jej funkcjonowania i reguluje wzajemne relacje pomiędzy podmiotami będącymi częścią federacji.

Rozwój poprzez akwizycje

Asseco od lat prowadzi efektywną politykę akwizycyjną w kraju i za granicą. Od roku 2004 przeprowadziło skutecznie ponad 135 transakcji zakupu, wielokrotnie zwiększając skalę działalności i zasięg geograficzny. Grupa jest zainteresowana przede wszystkim zyskownymi podmiotami z wyspecjalizowaną i zaangażowaną kadrą, pragnącą dalej rozwijać się dzięki przyłączeniu do unikalnego modelu federacyjnego lub integracji z Asseco. Celem akwizycji jest zwiększenie kompetencji w kluczowych sektorach działalności, wejście na nowe rynki geograficzne lub wzmocnienie pozycji Grupy Asseco w krajach, w których już jest obecna.

Cele strategiczne w kluczowych obszarach

Rynek:

 • kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą,
 • budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki,
 • dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen,
 • dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań,
 • udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne.

Organizacja:

 • obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku,
 • duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów,
 • wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami,
 • katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe,
 • wspólne dla wszystkich obszarów procesy backoffice wspierające realizację celów biznesowych,
 • inwestycje w badania i rozwój.

Ludzie:

 • postrzeganie ludzi jako największej wartość organizacji,
 • wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu,
 • inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych,
 • gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu,
 • promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia.

Społeczna odpowiedzialność biznesu:

 • dbanie o ważne interesy społeczne,
 • wsparcie polskiego sportu,
 • pomoc potrzebującym,
 • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.