Strategia

Kierunki rozwoju 

Naszą misją jest stworzenie wiarygodnej i rentownej globalnej firmy informatycznej dostarczającej wysokiej jakości oprogramowanie i usługi.

Strategia Grupy Asseco opiera się na dwóch filarach. Pierwszy to rozwój organiczny, którego podstawą jest własne oprogramowanie i usługi, natomiast drugi to rozwój przez akwizycje.

Rozwój organiczny

Strategia Grupy Asseco jest oparta na sektorowych kompetencjach biznesowych równolegle wzmacnianych kompetencjami technologicznymi. Grupa buduje oparte na zaufaniu wieloletnie relacje z klientami, stając się strategicznym partnerem biznesowym. Asseco wykorzystuje najlepsze doświadczenia spółek z międzynarodowej grupy kapitałowej do tworzenia kompleksowej oferty spełniającej wymagania tysięcy obsługiwanych klientów. Spółka pragnie być postrzegana jako firma typu „one stop shop”, dlatego nie tylko dostarcza własne rozwiązania i usługi, lecz także infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania aplikacji biznesowych. 

Rozwój poprzez akwizycje 

Asseco jest zainteresowane spółkami, które pozwolą na zwiększenie kompetencji w danym sektorze, jak i tymi, które umożliwią wejście na nowe rynki geograficzne. Od lat z sukcesem prowadzona polityka akwizycyjna plasuje Asseco Poland w gronie najbardziej doświadczonych w tym obszarze firm w Polsce i za granicą.