WZA

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. zwołanego na dzień 27.05.2020