2023

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. zwołanego na dzień 30 maja 2023 r.