Podstawowe dane

Obraz systemu na komputerze.
Firma Asseco Poland S.A.
Siedziba ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Data założenia 1989.01.18 (od 1993.09.01 jako spółka akcyjna)
Forma prawna spółka akcyjna
Kapitał zakładowy 83.000.303 PLN
Debiut giełdowy 1998 r.
PKD 6201Z
NIP 522-000-37-82
REGON 010334578
KRS 0000033391, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nazwa audytora Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. spółka komandytowa

Warto przeczytać