Raporty bieżące

3/2018

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 r. powołała Artura Wizę do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2017-2021 ze skutkiem od dnia 1 marca 2018 r.

Pobierz raport

2/2018

Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że z dniem 1 lutego 2018 r. Przemysław Sęczkowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pobierz raport

1/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2018 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Pobierz raport