Wydarzenia nadchodzące

Publikacja raportu półrocznego Grupy Asseco

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2021 r.

Pekao – 18th Emerging Europe Investment Conference

Okres zamknięty przed publikacją wyników finansowych

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...

Publikacja raportu kwartalnego

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za III kwartał 2021 r.