Wydarzenia nadchodzące

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2022 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2022 r.

Pekao – Annual Emerging Europe Investment Conference

Okres zamknięty przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za III kwartał 2022 r.

WOOD's Winter Wonderland EME Conference