Wydarzenia nadchodzące

Okres zamknięty przed publikacją wyników finansowych

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...

Publikacja raportu kwartalnego

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za III kwartał 2021 r.

WOOD's Winter Wonderland EME Conference