Wydarzenia nadchodzące

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za 2022 r. oraz jednostkowego raportu Asseco Poland S.A. za 2022 r.

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za I kwartał 2023 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Asseco za I kwartał 2023 r. – spotkanie online z inwestorami i analitykami

BM mBanku i GPW – „Polski Rynek Kapitałowy – perspektywy rozwoju i klasyfikacja w indeksach FTSE/MSCI”

Future in CEE - ERSTE Consumer & Technology Conference 2023

Pekao Technology Conference

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2023 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2023 r.