Zarząd

Adam Góral

Adam Góral

Prezes Zarządu

Odpowiada za wizję rozwoju i strategię Grupy Kapitałowej Asseco oraz Dział Audytu Wewnętrznego.
Założyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland. Od 1991 roku rozwijał COMP Rzeszów, który po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Asseco Poland, stał się liderem rozwoju Grupy Asseco na rynkach międzynarodowych.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.
W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula & Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems.
Obecnie sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco International, Asseco Central
Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe i Asseco Business Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Asseco Enterprise Solutions oraz Podkarpackim Klubie Biznesu.
Jest Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej.
Andrzej Dopierała

Andrzej Dopierała

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa oraz
Ubezpieczeń Rolniczych, Biuro Projektów Infrastrukturalnych oraz Dział Teleinformatyki.
Andrzej Dopierała jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka.
Rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989-1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992-1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska.
W okresie od stycznia 1994 do lutego 2006 roku pracował w HP Polska, pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich (styczeń 1994 roku ¬- maj 1996 roku), Dyrektora Działu Produktów Komputerowych (maj 1996 roku ‐ lipiec 1998 roku) oraz Prezesa Zarządu (lipiec 1998 roku - luty 2006 roku). W 2006 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska. W okresie od czerwca 2006 do listopada 2007 roku był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej. W okresie od września 2013 do czerwca 2016 roku sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Dział Teleinformatyki. Od 4 stycznia 2016 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Data Systems – spółki utworzonej poprzez konsolidację sześciu polskich spółek z Grupy Asseco i Pionu Infrastruktury z Asseco Poland. Od 1 października 2017 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland.
Krzysztof Groyecki

Krzysztof Groyecki

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera.
W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PiK-Net, następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie, a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT. Pomiędzy 2005 a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand oraz Sygnity. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG. Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland.
Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013).
Od 1 czerwca 2016 roku jest Wiceprezesem Asseco Poland. Od 29 maja 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Asseco Equator Software.
Marek Panek

Marek Panek

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych.
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał
dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP, a od 1995 roku pracował w Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska
Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu
w latach 2004-2007.
Od 22 marca 2007 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Asseco Poland. Sprawuje funkcje menedżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems, Członka Rady Dyrektorów w Peak Consulting Group i Asseco Danmark, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nextbank Software oraz ComCERT. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Sintagma, Asseco Lietuva, Asseco Central Europe, Asseco Innovation Fund i adesso banking solutions. Jest również Prezesem Zarządu GSTN Consulting i Członkiem Zarządu Asseco International.
Paweł Piwowar

Paweł Piwowar

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Energetyki i Gazownictwa, Telekomunikacji i Mediów oraz Biuro Projektów ERP.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 roku rozpoczął pracę w spółce Computerland, gdzie zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu.
W latach 1998-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska, gdzie od 2004 roku był szefem grupy krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry. Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w ABG.
Od 1 października 2009 roku jest zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej DahliaMatic.
Zbigniew Pomianek

Zbigniew Pomianek

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Banków Komercyjnych, Banków Spółdzielczych, Business Intelligence, Rynku Kapitałowego, PKO BP, a także za Centrum Przetwarzania Danych, Centrum Usług Operacyjnych i Asseco Innovation Hub.
Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 był asystentem na tym wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP.
Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz od 22 marca 2007 roku Wiceprezesa Zarządu Spółki.
W latach 2000-2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Był również Członkiem Rady Nadzorczej ZUI Novum. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions, Nextbank Software oraz adesso banking solutions. Przewodniczący Rady Nadzorczej w Asseco Innovation Fund i Asseco Services.
Karolina Rzońca-Bajorek

Karolina Rzońca-Bajorek

Wiceprezes Zarządu

Jako Chief Financial Officer (CFO) odpowiada za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco.
Karolina Rzońca-Bajorek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość (Specjalność: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Karierę zawodową rozpoczęła w 2009 roku w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w dziale audytu, gdzie brała udział w audytach dużych klientów z sektora przedsiębiorstw. W latach 2012-2014 pracowała w Asseco Poland jako Specjalista ds. finansów w Dziale Sprawozdawczości Grupy Asseco. Następnie, w latach 2014-2015, była Ekspertem ds. sprawozdawczości giełdowej w PHZ Baltona. Od 2015 roku w Asseco Poland odpowiada, jako Dyrektor Działu Sprawozdawczości Grupy Asseco, za proces raportowania okresowego oraz wdrożenia i stosowania spójnej polityki rachunkowości w Asseco Poland oraz spółkach z Grupy. Od 2019 roku, jako Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco, zarządza obszarem obejmującym procesy grupowe w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu. Posiada tytuł FCCA oraz Certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta. Od 1 kwietnia 2021 roku pełni funkcję Wiceprezes Zarządu w Asseco Poland.
Sławomir Szmytkowski

Sławomir Szmytkowski

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Ubezpieczeń Społecznych, Utrzymania Systemów, Rolnictwa i Poczty oraz za Pion
Administracji Rządowej.
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Prokom Software kolejno w Biurze Koordynacji Projektów Informatycznych (1996-2002) oraz na stanowisku Dyrektora
Departamentu Klientów Strategicznych (2003-2007). Od połączenia Asseco Poland z Prokom Software
w 2007 roku zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Dyrektora Zarządzającego (w latach 2007-2009). Od 2009 roku Dyrektor Pionu Utrzymania Systemów. Od 1 lipca 2019 roku Wiceprezes Zarządu Spółki.
Artur Wiza

Artur Wiza

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Działy PR i Relacji Inwestorskich oraz Marketingu, a także współpracę Asseco Poland ze start-up’ami.
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Computerland, odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim odziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 roku Dyrektor Marketingu Hewlett Packard Polska odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 Przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. Od września 2006 roku do marca 2011 roku Członek Zarządu Getin Holding, odpowiedzialny za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding, Getin Noble Banku oraz LC Corp (obecnie Develia). Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek Fiolet Powszechny Dom Kredytowy, Panorama Finansów, OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, SC Perfet Finance w Bukareszcie oraz LC Corp (obecnie Develia).
Od 2012 roku Dyrektor Zarządzający w Asseco Poland odpowiedzialny za Obszar Komunikacji Korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie). Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Od 1 marca 2018 roku Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.
Gabriela Żukowicz

Gabriela Żukowicz

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Biuro Prawne i Biuro Zarządu, a także za Działy Organizacyjno-Prawny, Personalny, Administracji Personalnej, Zgodności i Zarządzania Procesami, Utrzymania i Rozwoju Systemów Wewnętrznych, Administracji oraz Zakupów.
W 1998 roku ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 2002 – aplikację radcowską. W Asseco Poland pracuje od 1998 roku, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Zarządu (październik 2004 - grudzień 2009), a od stycznia 2010 roku – Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. Ponadto od sierpnia 2012 do września 2017 roku sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Parku Wodnego Sopot, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w Asseco Services i Asseco Innovation Fund oraz Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Asseco Western Europe, Sintagma i Asseco Lietuva. Od 1 października 2017 roku pełni funkcję Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

  Podział kompetencji Członków Zarządu


Rada Nadzorcza

Jacek Duch

Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.
Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.
Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software i Prokom Internet oraz w licznych radach nadzorczych, mi.in spółek Postdata, Bank Pocztowy, PVT, spółek Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG i innych). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Jest wspólnikiem/akcjonariuszem Allterpower, Bioalter, Decsoft oraz R22. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych Asseco Poland, R22 i Decsoft oraz Członka Rad Nadzorczych m.in. Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco International.
Członek Komitetu Audytu Asseco Poland.
Jacek Duch posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza przebieg jego kariery zawodowej.
Adam Noga

Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L’Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem 5 i współautorem 18 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.
W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej.
W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem „Ekonomisty”.
W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku, a od 2005 roku był jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Był członkiem komitetów audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUiR i Warta UnŻ (2011-2013). Od stycznia 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.
Izabela Albrycht

Izabela Albrycht

Członek Rady Nadzorczej

Politolog, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera. Ukończyła kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów, certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego the International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA.
Od 2010 roku do czerwca 2021 roku była prezesem Instytutu Kościuszki. Od 2016 roku jest członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji, która aktualnie usytuowana jest przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów. W kadencji przypadającej na lata 2016-2018 była jej przewodniczącą.
Od 2017 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland, a od 2019 roku ComCERT.
W 2020 roku została członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych technologii, a także została wybrana do Zarządu DIGITAL EUROPE, gdzie jest wspólną reprezentantką Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT).
Od 2021 roku jest przewodniczącą Komitetu Programowego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, a od 2014 roku przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego CYBERSEC.
Jest współautorką raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi, stosunkami międzynarodowymi, cyberbezpieczeństwem i cyfrowymi technologiami. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego Europen Cybersecurity Journal.
Jest współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2017 roku znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 roku została wyróżniona jako jedna z 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK). W latach 2019-2020 wchodziła w skład Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie.
Izabela Albrycht spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Piotr Augustyniak

Piotr Augustyniak

Członek Rady Nadzorczej

Aktualnie członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych: Asseco Poland, Ciech,
PZ Cormay, w latach 2013-2014 także Kopex.
W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych następujących spółkach: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).
W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury, oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.
W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994). W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times Warszawa.
Członek Komitetu Audytu Asseco Poland.
Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Dariusz Brzeski

Dariusz Brzeski

Członek Rady Nadzorczej

W 1988 roku ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1988-1990 pracował jako Specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU.
W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego. W latach 1997-2000 był głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu firmy leasingowej Financial Management. Od 1994 do 2009 roku był współzałożycielem, głównym udziałowcem i Prezesem Zarządu giełdowej firmy informatycznej ABG, która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland. Od tego czasu zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland. Jest też głównym udziałowcem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego FAMILIA.
Artur Kucharski

Artur Kucharski

Członek Rady Nadzorczej

W 1995 roku ukończył Univeristy of Central London oraz Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2011 roku kończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
W latach 1995-2002 pracował w PricewaterhouseCoopers w Dziale Badania Sprawozdań Finansowych, obejmując stanowiska od Asystenta do Menedżera. Od 2002 do 2010 roku pracował w PwC Polska w Dziale Doradczym na stanowiskach od Starszego Kierownika do Dyrektora. W 1999 roku uzyskał dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Od lipca 2010 roku do maja 2013 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Globe Trade Centre, od sierpnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland. Jest również Przewodniczącym Komitetu Audytu Asseco Poland.
W okresie 2010-2012 Członek Rady Nadzorczej Hydrapres oraz od lutego 2011 roku do września 2012 roku w Kopex kolejno Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznej, następnie Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR. Od października 2011 roku do lipca 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, gdzie od marca 2016 roku był również Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od listopada 2011 roku do grudnia 2012 roku Członek Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze Holding. W latach 2015-2019 Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Prime Car Management. Obecnie Członek Rady Nadzorczej Alior Banku, Asseco South Eastern Europe i Budimeksu.
Artur Kucharski spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Jego kompetencje z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdza dotychczasowa kariera zawodowa oraz uzyskany dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Piotr Żak

Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie m.in. budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.
Jest twórcą m.in. takich firm jak dynamicznie rozwijająca się w branży e-sportu spółka Frenzy, zajmującą się od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games oraz Golden Coil, prowadząca działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.
Od marca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Telewizji Polsat, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym, a od czerwca 2018 roku w Radzie Nadzorczej Netii, jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego w skład Grupy Cyfrowy Polsat, w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego. Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat. W kwietniu 2019 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtela, operatora sieci Plus. W Radzie Nadzorczej Asseco Poland zasiada od lipca 2020 roku. W lipcu 2020 roku został powołany do Rady Nadzorczej Mobiem Polska. Od listopada 2020 roku zasiada w Radzie Nadzorczej w spółce Grupa Interia.pl.

  Skład Komitetu Audytu