Zarząd

Adam Góral

Adam Góral

Prezes Zarządu

Odpowiada za wizję rozwoju i strategię Grupy Kapitałowej Asseco oraz Dział Audytu Wewnętrznego.
Założyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland. Od 1991 roku rozwijał COMP Rzeszów, który po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jako Asseco Poland, stał się liderem rozwoju Grupy Asseco na rynkach międzynarodowych.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka) oraz doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1990 pracował w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, początkowo jako asystent, a kończył współpracę z uczelnią na stanowisku adiunkta. W latach 1991-1993 był zaangażowany w Polsko-Amerykański Projekt Budowy Instytutów Przedsiębiorczości w Polsce.
W latach 1999-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w spółkach: ABAS oraz COMP Soft, a także Softlab, Softlab Trade, WA-PRO, Asseco Romania, Vistula & Wólczanka, ABG (dawniej DRQ) i Asseco Systems.
Obecnie sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco International, Asseco Central
Europe, Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Asseco Enterprise Solutions oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions. Członek Rady Nadzorczej Podkarpackiego Klubu Biznesu.
Jest współzałożycielem Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Sandomierzu oraz Konsulem Honorowym Republiki Słowackiej.
Gabriela Żukowicz

Gabriela Żukowicz

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Działy Organizacyjno-Prawny, Personalny, Administracji Personalnej, Zgodności i Zarządzania Procesami, Utrzymania i Rozwoju Systemów Back-Office, a także za Działy Administracji i Zakupów.
Ukończyła w 1998 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 2002 – aplikację radcowską.
W Asseco Poland pracuje od 1998 roku, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Zarządu (październik 2004 - grudzień 2009), a od stycznia 2010 roku – Dyrektora Działu Organizacyjno-Prawnego. Ponadto od sierpnia 2012 do września 2017 roku dodatkowo sprawowała funkcję Prokurenta Spółki. Jest Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach z Grupy Asseco: Asseco Western Europe, Sintagma, Asseco Lietuva, Eversoft Poland oraz Parku Wodnego Sopot.
Od 1 października 2017 roku pełni funkcję Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.
Andrzej Dopierała

Andrzej Dopierała

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa oraz
Ubezpieczeń Rolniczych, Biuro Projektów Infrastrukturalnych oraz Dział Teleinformatyki.
Andrzej Dopierała jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektrycznego, gdzie w 1988 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka.
Rozpoczął karierę zawodową w Stanach Zjednoczonych jako inżynier serwisowy oraz jako dyrektor serwisu w firmie usługowej Hogan Technical Services (USA) zajmującej się naprawą i konserwacją urządzeń elektroniki przemysłowej. W latach 1989-1991 pracował w kanadyjskiej firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą urządzeń elektronicznych dla przemysłu wydobywczego. W latach 1992-1993 pracował w Bull Poland oraz w Digital Equipment Polska.
W okresie od stycznia 1994 do lutego 2006 roku pracował w HP Polska Sp. z o.o. pełniąc kolejno funkcje: Dyrektora Marketingu i Kanałów Partnerskich HP Polska (styczeń 1994 roku - maj 1996 roku), Dyrektora Działu Produktów Komputerowych HP Polska (maj 1996 roku ‐ lipiec 1998 roku) oraz Prezesa Zarządu (lipiec 1998 roku - luty 2006 roku). W 2006 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska. W okresie od czerwca 2006 do listopada 2007 roku był Dyrektorem Oracle Fusion Middleware w Europie Centralnej.
W okresie od września 2013 do czerwca 2016 roku sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. odpowiedzialnego za Pion Infrastruktury, Centrum Przetwarzania Danych oraz Dział Teleinformatyki. Od 4 stycznia 2016 roku jest Prezesem Zarządu Asseco Data Systems S.A. – spółki utworzonej poprzez konsolidację sześciu polskich spółek z Grupy Asseco i Pionu Infrastruktury z Asseco Poland S.A.
Od 1 października 2017 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A. Członek Rady Nadzorczej w CEIT, a.s. Prezes Zarządu ComCERT S.A.
Krzysztof Groyecki

Krzysztof Groyecki

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Opieki Zdrowotnej.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, dyplom: mgr inż. Informatyk.
W latach 1981-1987 był asystentem oraz starszym asystentem w Instytucie Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w latach 1987-1998 był założycielem i współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu PiK Systemy Informatyczne Gliwice. Kolejno, w latach 1994-2000, był założycielem i współwłaścicielem oraz Członkiem Zarządu PiK-Net Sp. z o.o., następnie w latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ComputerLand Zdrowie Sp. z o.o., a w latach 1999-2005 był Dyrektorem Generalnym Sektora Opieki Zdrowotnej ComputerLand S.A. W latach 2004-2006 sprawował funkcję Członka Zarządu RUM IT Sp. z o.o. Pomiędzy 2005 a 2008 rokiem był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Opieki Zdrowotnej ComputerLand S.A. oraz Sygnity S.A. W latach 2008-2010 był Dyrektorem Pionu Rozwiązań dla Opieki Zdrowotnej w ABG S.A.
Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland S.A.
Ponadto pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Clinika S.A. (2002-2003), Serum Software (2008-2010) oraz spółce 3S – Śląskie Sieci Światłowodowe (2007-2013).
Od czerwca 2016 roku jest Wiceprezesem Asseco Poland.
Rafał Kozłowski

Rafał Kozłowski

Wiceprezes Zarządu

Jako Chief Financial Officer (CFO) odpowiada za Pion Finansowy Spółki i Pion Finansowy Grupy Asseco.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Organizacji i Zarządzania, gdzie w 1998 roku uzyskał tytuł magistra. Ukończył kurs zarządzania projektami zorganizowany przez PMI w 2004 roku, a także kurs w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości organizowany przez Ernst&Young Academy of Business w latach 2005-2006.
W latach 1996-1998 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów w Delta Software. W latach 1998-2003 pełnił funkcję Starszego Menedżera w firmie Veraudyt. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora Pionu Skarbu w firmie Softbank S.A. oraz został oddelegowany do spółki zależnej Sawan, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za finanse. Od 2007 do czerwca 2009 roku był dyrektorem Pionu Controllingu i Inwestycji Asseco Poland.
Od 2008 do 2012 roku był Wiceprezesem Asseco South Eastern Europe odpowiedzialnym za finanse spółki. Brał bezpośredni udział w procesach nabycia spółek tworzących holding Asseco South Eastern Europe oraz w procesie wprowadzenia holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland, a jako Chief Financial Officer Grupy Asseco nadzoruje finanse spółek należących do Grupy. Był Prezesem Zarządu UNIZETO Technologies oraz Członkiem Zarządu Infovide-Matrix. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Western Europe, Członka BoD (Board of Directors) R-Style Softlab i Formula Systems, Członka Zarządu w Asseco International i Członka Rady Nadzorczej DahliaMatic, Parku Wodnego Sopot, Aquaparku Sopot, Asseco Enterprise Solutions i GSTN Consulting.
Marek Panek

Marek Panek

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Pion Rozwoju Grupy Kapitałowej oraz Biuro Projektów Unijnych.
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera. W roku 1995 rozpoczął pracę w COMP, a od 1995 roku pracował w Asseco Poland (dawny COMP Rzeszów), przechodząc kolejne szczeble rozwoju zawodowego od stanowiska Specjalisty ds. Marketingu przez Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu, aż do funkcji Członka Zarządu w latach 2004-2007.
Od stycznia 2007 roku zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Asseco Poland. Sprawuje funkcje menedżerskie w spółkach Grupy Asseco: Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki Formula Systems Ltd. i Asseco Danmark, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nextbank Software, Członka Rad Nadzorczych Sintagma i Asseco Lietuva, Peak Consulting Group ApS, Asseco Central Europe, Asseco Innovation Fund, SKG, ComCERT, jest również Prezesem Zarządu GSTN Consulting i Członkiem Zarządu Asseco International.
Paweł Piwowar

Paweł Piwowar

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Energetyki i Gazownictwa, Telekomunikacji i Mediów oraz Biuro Projektów ERP.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera. W 1991 roku rozpoczął pracę w spółce Computerland, gdzie zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu.
W latach 1998-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oracle Polska, gdzie od 2004 roku był szefem grupy krajów bałtyckich w Oracle Central Europe: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry. Pomiędzy rokiem 2008 a 2010 zajmował stanowisko I Wiceprezesa Zarządu w ABG. Jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej w PGS Software.
Od października 2009 roku jest zatrudniony w Asseco Poland na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.
Przewodniczący Rady Nadzorczej DahliaMatic.
Zbigniew Pomianek

Zbigniew Pomianek

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Banków Komercyjnych, Banków Spółdzielczych, Business Intelligence, Rynku Kapitałowego, PKO BP, a także za Centrum Przetwarzania Danych, Centrum Usług Operacyjnych i Asseco Innovation Hub.
Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1990-1992 na stanowisku asystenta na tymże wydziale. Od 1992 roku informatyk w firmie Jazcoop, od 1993 do 1995 roku w COMP.
Współtworzył Asseco Poland, gdzie pracuje od września 1995 roku kolejno m.in. na stanowiskach: Dyrektora Usług Bankowych, Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Pionu Oprogramowania, Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz od marca 2004 roku Wiceprezesa Zarządu.
W latach 2000-2004 Członek Rady Nadzorczej Studia Komputerowego GALKOM. W latach 2007-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej Anica System. W latach 2007-2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Postdata. Był również Członkiem Rady Nadzorczej ZUI Novum. Obecnie Członek Rad Nadzorczych Asseco Business Solutions, Nextbank Software i Asseco Innovation Fund.
Sławomir Szmytkowski

Sławomir Szmytkowski

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Piony Ubezpieczeń Społecznych, Utrzymania Systemów, Rolnictwa i Poczty oraz za Pion Administracji Rządowej.
Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Zatrudniony w Prokom Software S.A. kolejno w Biurze Koordynacji Projektów Informatycznych (1996-2002) oraz na stanowisku Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych (2003-2007). Od połączenia Asseco Poland z Prokom Software w 2007 roku zatrudniony w Asseco Poland S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego (w latach 2007-2009). Od 2009 roku Dyrektor Pionu Utrzymania Systemów. Od 1 lipca 2019 roku Wiceprezes Zarządu Spółki.
Artur Wiza

Artur Wiza

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za Działy PR i Relacji Inwestorskich oraz Marketingu, a także współpracę Asseco Poland ze start-up’ami.
Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Computerland S.A. odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim odziałem Hewlett-Packard Polska, gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracę z partnerami handlowymi. Od 2000 roku Dyrektor Marketingu Hewlett Packard Polska odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 Przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. Od września 2006 do marca 2011 roku Członek Zarządu Getin Holding S.A., odpowiedzialny za marketing, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną oraz relacje inwestorskie. Pełnił również funkcje rzecznika prasowego grupy Getin Holding S.A., Getin Noble Banku oraz LC Corp S.A. Był Członkiem Rad Nadzorczych Fiolet Powszechny Dom Kredytowy S.A., Panorama Finansów S.A., OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, SC Perfect Finance S.r.l. w Bukareszcie oraz LC Corp S.A. Od 2012 roku Dyrektor Zarządzający Asseco Poland S.A. odpowiedzialny za Obszar Komunikacji Korporacyjnej (marketing, PR i relacje inwestorskie). Pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan oraz Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
Od 1 marca 2018 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Asseco Poland S.A.

  Podział kompetencji Członków Zarządu


Rada Nadzorcza

Jacek Duch

Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka z rozległym, wieloletnim doświadczeniem zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.
Karierę zawodową rozpoczął w trakcie studium doktoranckiego od pracy w centrum rozwoju oprogramowania Nixdorf Computer w Niemczech a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie Zachodnim. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC), gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Od 1989 roku nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.
Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software S.A. i Prokom Internet S.A. oraz licznych radach nadzorczych mi.in. Postdata S.A., Bank Pocztowy S.A., PVT a.s, licznych spółkach Grupy Asseco (Asseco South Eastern Europe, Asseco Germany, Matrix42 AG. i in.). Uczestniczył w pracach organizacji branżowych: American Chamber of Commerce, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Jest wspólnikiem Allterpower Sp. z o.o., Bioalter Sp. z o.o., Oxylion S.A. i Vercom Sp. z o.o. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. i Członka Rad Nadzorczych m.in. Asseco Data Systems, Asseco South Eastern Europe, Asseco International, R22 i H88.
Członek Komitetu Audytu Asseco Poland S.A.
Jacek Duch posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza przebieg jego kariery zawodowej.
Adam Noga

Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. W latach 1991-1992 ukończył short MBA w L’Universite du Quebec w Montrealu. W 1985 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie stopień doktora habilitowanego, profesora nadzwyczajnego (Szkoła Główna Handlowa), a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego. Był dyrektorem Instytutu Finansów. Od 2005 roku jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego oraz jej prorektorem. Jest autorem pięciu książek i ponad 100 artykułów naukowych. Jest również pierwszym laureatem Nagrody Banku Handlowego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów i ekonomii.
W latach 1988-1989 pracował w Ministerstwie Finansów jako główny specjalista. Od roku 1991 do roku 1992 wykładał na L’Universite du Quebec a Montreal. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej.
W 1995 roku pracował jako ekspert Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. W 1996 roku był przedstawicielem Prezydenta RP w publicznych debatach nad prywatyzacją i powszechnym uwłaszczeniem. W latach 1996-1999 był autorem raportów o prywatyzacji polskiej gospodarki. Od roku 1998 do roku 1999 był członkiem Rady Nadzorczej PTE Epoka. W latach 2003-2005 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W latach 2002-2005 sprawował funkcję doradcy Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1987 roku jest redaktorem „Ekonomisty”.
W latach 1998-2006 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland. Był Członkiem Rady Nadzorczej Prokom Software S.A., zasiada w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku S.A., a od 2005 roku jest jej Wiceprzewodniczącym. Zasiadał w Radach Nadzorczych Warta TUiR i Warta UnŻ. Był członkiem komitetów audytu w Kredyt Banku (2000-2014), Warta TUiR i Warta UnŻ (2011-2013). Od stycznia 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Poland.
Izabela Albrycht

Izabela Albrycht

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Instytutu Kościuszki od 2010 r., zaangażowana w działania z zakresu polityk publicznych i procesu decyzyjnego w obszarze transformacji cyfrowej oraz bezpieczeństwa, w tym energetycznego i cyfrowego. Od 2014 r. jest przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC.

W latach 2016-2018 była przewodniczącą Rady do Spraw Cyfryzacji II kadencji, komitetu doradczego Ministra Cyfryzacji z kompetencjami w zakresie propozycji i opiniowania dokumentów rządu i UE w tematach transformacji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa i nowych technologii (m.in. sztucznej inteligencja, 5G, informatyki kwantowej). Aktualnie jest członkiem Rady III kadencji.
Od 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A., a od 2019 r. ComCERT S.A.
Izabela zbudowała sieć relacji zawodowych w ramach środowiska ekspertów zajmujących się cyfrowymi zmianami. Od 2019 r. jest członkiem Global Future Council on Cybersecurity w ramach World Economic Forum w Genewie oraz współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli. W 2020 r. została wybrana do Zarządu DIGITALEUROPE, największej w Europie organizacji reprezentującej interesy technologii cyfrowych, gdzie jest wspólną reprezentantką Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT)

W 2017 r. znalazła się na prestiżowej liście New Europe 100 Challengers 2017 opracowanej przez Financial Times Res Publica, Google i International Visegrad Fund. W 2019 r. znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się cyberbezpieczeństwem w Europie (Europe’s 50 Most Influencial Women in Cybersecurity ranked by SC Media UK).

Współautorka raportów, publikacji i analiz koncentrujących się na zagadnieniach związanych z politykami unijnymi i stosunkami międzynarodowymi. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie kwestie jak: system instytucjonalny UE, polityka energetyczna, strategiczne wyzwania związane z transformacją cyfrową i budową systemu cyberbezpieczeństwa, w tym m.in. współpraca publiczno-prywatna, system edukacji, innowacyjność. Aktualnie pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego European Cybersecurity Journal, wcześniej była redaktor naczelną International Shale Gas & Oil Journal. Izabela Albrycht jest politologiem, absolwentką Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła również studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera, a także kurs dla Członków Rad Nadzorczych i Zarządów Certyfikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz profesjonalne szkolenia „Procesy decyzyjne i legislacyjne w UE” i „Traktat Lizboński” w Parlamencie Europejskim. Jest alumnem prestiżowego International Visitor Leadership Program (IVLP) Departamentu Stanu USA w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („NGO Management”).

Izabela Albrycht spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Piotr Augustyniak

Piotr Augustyniak

Członek Rady Nadzorczej

Aktualnie członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych: Asseco Poland S.A., Ciech S.A., PZ Cormay S.A., w latach 2013-2014 także Kopex S.A.
W latach 1994-2011 związany z Enterprise Investors (EI). Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych w następujących spółkach: Polfa Kutno S.A., Energoaparatura S.A., Elektrobudowa S.A., Wizów S.A., Sfinks S.A., CSS S.A., Bauma S.A., Comp Rzeszów S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.), Agros Nova S.A., Teta S.A., Opoczno S.A., AB S.A., Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).
W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury S.A., oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.
W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych, kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994). W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times Warszawa.
Członek Komitetu Audytu Asseco Poland S.A.
Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Dariusz Brzeski

Dariusz Brzeski

Członek Rady Nadzorczej

W 1988 roku ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku Organizacja i Zarządzanie. W latach 1988-1990 specjalista ds. Wdrożeń Systemów Informatycznych w Microsystem JGU.
W latach 1991-1994 był Dyrektorem Sieci Sprzedaży w InterAms Sp. z o.o. W latach 1995-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowo Leasingowego Sp. z o.o. W latach 1995-2000 piastował stanowisko Prezesa Zarządu w Financial Management S.A. Od 1994 roku był współzałożycielem i Prezesem Zarządu firmy ABG S.A., która w 2009 roku połączyła się z Asseco Poland S.A. Od tego czasu zasiada w Radzie Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jest też głównym udziałowcem i przewodniczącym Rady Nadzorczej Funduszu Hipotecznego FAMILIA S.A.
Artur Kucharski

Artur Kucharski

Członek Rady Nadzorczej

W 1995 roku ukończył Univeristy of Central London oraz Politechnikę Warszawską uzyskując tytuł magistra inżyniera.
W 2011 roku kończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
W latach 1995-2002 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Dziale Badania Sprawozdań Finansowych obejmując stanowiska od Asystenta do Menedżera. Od 2002 do 2010 roku pracował w PwC Polska Sp. z o.o. w Dziale Doradczym na stanowiskach od Starszego Kierownika do Dyrektora. W 1999 roku uzyskał tytuł Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Od lipca 2010 do maja 2013 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A., od sierpnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. Jest również Przewodniczącym Komitetu Audytu Asseco Poland S.A. W okresie 2010-2012 Członek Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. oraz od lutego 2011 do września 2012 roku w Kopex S.A. kolejno Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dyrektor ds. Rozwoju Struktur, Organizacji i Systemów Kontroli Wewnętrznej, następnie Członek Zarządu Dyrektor ds. Strategii odpowiedzialny za Pion HR. Od października 2011 roku Członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., a od marca 2016 roku również Przewodniczący Komitetu Audytu.
Od listopada 2011 do grudnia 2012 roku Członek Rady Nadzorczej Mostostalu Zabrze Holding S.A. W latach 2015-2019 Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Prime Car Management S.A. Ponadto Członek Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. Od kwietnia 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe.
Artur Kucharski spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określone w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Jego kompetencje z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdza dotychczasowa kariera zawodowa oraz członkostwo w Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Piotr Żak

Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia ekonomiczne na Royal Holloway, University of London. Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2014 roku prowadzi działalność biznesową w Polsce w zakresie między innymi budowania i wpierania przedsięwzięć typu start-up. Swoją aktywność koncentruje w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności tworząc i rozwijając innowacyjne projekty związane z wykorzystaniem potencjału mediów internetowych i tradycyjnych, rozrywki internetowej, wykorzystania transmisji danych w rozwiązaniach, usługach i produktach skierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych. Swoje zainteresowania zawodowe realizuje również w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z branży mediów i telekomunikacji.

Jest twórcą między innymi takich firm jak Frenzy Sp. z o.o., dynamicznie rozwijającego się podmiotu z branży E-sportu, zajmującą się od 2018 roku produkcją audycji dla programu Polsat Games, oraz Golden Coil Sp. z o.o., prowadzącej działalność w obszarze marketingu i reklamy internetowej.

Piotr Żak jest Członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polsat Sp. z o.o. od marca 2016 roku, czołowego nadawcy na polskim rynku telewizyjnym. W czerwcu 2018 roku został powołany do Rady Nadzorczej Netia S.A., jednego z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych wchodzącego w skład Grupy Cyfrowy Polsat, w której obecnie pełni funkcję Przewodniczącego.
Od czerwca 2018 roku zasiada w Radzie Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. W kwietniu 2019 roku został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.