Asseco w liczbach

W 2023 r. Asseco osiągnęło 16,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, a sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wyniosła 13,2 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 1,6 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 483 mln zł.

Grupa wypracowała bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. W 2023 r. rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 88% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems wyniosła 10,9 mld zł, a zysk operacyjny 906 mln zł. W segmencie Asseco International przychody ukształtowały się na poziomie 4,1 mld zł, a zysk operacyjny 456 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland osiągnęła poziom 2,0 mld zł, a zysk operacyjny 264 mln zł.

Przychody Asseco, które są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo w 2023 r. rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 40%, finanse i bankowość – 34% oraz instytucje publiczne – 26%.