Asseco w liczbach

W 2017 roku Grupa Asseco konsekwentnie realizowała strategię dotyczącą inwestycji zagranicznych i eksportu. Dzięki temu osiągnęła rekordowy zysk netto, który wyniósł 467 mln zł, czyli o 55% więcej niż w 2016 roku. Grupa wypracowała przychody na poziomie 7,8 mld zł oraz 585 mln zł zysku operacyjnego.

Kluczowy wpływ na wyniki Grupy miała sprzedaż części akcji Formula Systems. Jej skutkiem był m.in. brak konsolidacji wyników tej spółki w sierpniu i wrześniu, a także istotny wzrost zysku netto. W minionym roku Grupa intensywnie rozwijała się na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 80% sprzedaży oraz skutecznie przeprowadziła nowe akwizycje. Bardzo ważne dla Asseco przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły w 2017 roku 6,2 mld zł.

Skuteczna realizacja strategii biznesowej Grupy Asseco, wysoka dywersyfikacja zarówno geograficzna jak i produktowa sprawiły, że w ciągu minionych 11 lat średni wzrost przychodów (CAGR) wyniósł 23,7%, a zysku operacyjnego 12,5%. Ani razu w tym czasie spółka nie zaprzestała wypłaty dywidendy, na którą przeznaczyła łącznie prawie 1,7 mld złotych. 

Grupa Asseco w 2017 roku