Asseco w liczbach

W 2022 r. Asseco osiągnęło 17,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 20% więcej niż w roku 2021. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku, o 19% i wyniosła 13,4 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 25% r/r, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 503 mln zł, czyli o 8% wyższym niż w 2021 roku.

Grupa wypracowała lepsze wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. W 2022 r. rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 90% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems zwiększyła się o 23% do 11,5 mld zł, a zysk operacyjny o 49% do 1,1 mld zł. W segmencie Asseco International przychody wzrosły o 15% i ukształtowały się na poziomie 4,2 mld zł, a zysk operacyjny zmniejszył się o 6% do 407 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland osiągnęła poziom 1,7 mld zł, czyli o 10% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 5% wyższy i wyniósł 275 mln zł.

Przychody Asseco, które są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo w 2022 r. rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 42%, bankowość i finanse – 33% oraz instytucje publiczne – 25%.