Asseco w liczbach

Grupa Asseco zakończyła 2016 rok z najwyższym w historii poziomem sprzedaży i zysku operacyjnego. Przychody Grupy wyniosły ponad 7,9 mld zł, co stanowi wynik lepszy o 9% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk operacyjny zwiększył się o 3% i osiągnął poziom 769 mln zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 301 mln zł. Bardzo ważne dla rozwoju firmy przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły 6,4 mld zł, czyli prawie 10% więcej niż w 2015 roku.

Skuteczna realizacja strategii biznesowej Grupy Asseco, wysoka dywersyfikacja zarówno geograficzna jak i produktowa sprawiły, że w ciągu minionych 10 lat średni wzrost przychodów (CAGR) wyniósł 22.5%, a średni wzrost wyniku operacyjnego 14%. Ani razu w tym czasie spółka nie zaprzestała wypłaty dywidendy, na którą przeznaczyła łącznie ponad 1 mld złotych. 


+9%

Przychody ze sprzedaży

7,932 mld PLN
+10%

Oprogramowanie i usługi własne

6,351 mld PLN
-17%

Zysk netto

301 mln PLN