Asseco w liczbach

W 2020 r. Asseco osiągnęło 12,2 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 14% więcej niż w roku 2019. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku, o 11% i wyniosła 9,6 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny przekroczył 1,2 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 402 mln zł, co w obydwu przypadkach oznacza wzrost o 25%.

Grupa wypracowała lepsze wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. W 2020 r. rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 88% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems zwiększyła się o 15% do 7,6 mld zł, a zysk operacyjny o 30% do 615 mln zł. W segmencie Asseco International przychody wzrosły o 10% i ukształtowały się na poziomie 3,2 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł o 12% do 389 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland osiągnęła poziom 1,4 mld zł, czyli o 18% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 40% wyższy i wyniósł 215 mln zł.

Przychody Asseco, które są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo w 2020 r. rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 39%, bankowość i finanse – 36% oraz instytucje publiczne – 25%.