Asseco w liczbach

W 2021 r. Asseco osiągnęło 14,5 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 19% więcej niż w roku 2020. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku, o 17% i wyniosła 11,3 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 20% r/r, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 468 mln zł, czyli o 17% wyższym niż w 2020 roku.

Grupa wypracowała lepsze wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. W 2021 r. rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 89% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems zwiększyła się o 23% do 9,3 mld zł, a zysk operacyjny o 24% do 760 mln zł. W segmencie Asseco International przychody wzrosły o 13% i ukształtowały się na poziomie 3,6 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł o 12% do 433 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland osiągnęła poziom 1,6 mld zł, czyli o 9% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 23% wyższy i wyniósł 263 mln zł.

Przychody Asseco, które są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo w 2021 r. rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 40%, bankowość i finanse – 35% oraz instytucje publiczne – 25%.

.