Asseco w liczbach

W 2018 roku Grupa Asseco wypracowała rekordowe przychody i zysk operacyjny

W 2018 po raz pierwszy w historii przychody Grupy Asseco przekroczyły poziom 9,3 mld złotych, a zysk operacyjny wyniósł 796,8 mln złotych, czyli o 36% więcej niż w 2017 roku. Grupa wypracowała bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach i obszarach działalności. Intensywnie rozwijała się zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 85% swojej sprzedaży. Fundamentem działalności Asseco pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która w minionym roku wyniosła ponad 7,5 mld zł, co stanowi 80% przychodów Grupy.

Porównywalne wyniki Grupy uwzględniające konsolidację wyników Formula Systems za cały rok 2017, były w roku 2018 lepsze niż rok wcześniej – przychody Grupy oraz sprzedaż oprogramowania i usług własnych wzrosły o 7%, a zysk operacyjny był wyższy o 30%.

Przychody Grupy Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i w 2018 roku rozłożyły się na przedsiębiorstwa – 38%, bankowość i finanse – 40% oraz administrację publiczną – 22%. Grupa jest także zdywersyfikowana geograficznie i prezentuje swoje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Asseco Poland (rynek polski), Grupa Formula Systems (rynek izraelski) oraz Asseco International (pozostałe rynki międzynarodowe).