Asseco w liczbach

Grupa Asseco zakończyła 2015 rok z najwyższym w historii poziomem sprzedaży i poprawą kluczowych wskaźników finansowych. Przychody Grupy wyniosły ponad 7,2 mld zł, co stanowi wynik lepszy o 16% w stosunku do roku poprzedniego. Zysk operacyjny zwiększył się o 17% i osiągnął poziom 745 mln zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł do 366 mln zł. Bardzo ważne dla rozwoju firmy przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły 5,8 mld zł, czyli 16% więcej niż w 2014 roku.

Skuteczna realizacja strategii biznesowej Grupy Asseco, wysoka dywersyfikacja zarówno geograficzna jak i produktowa sprawiły, że w ciągu minionych 9 lat średni wzrost przychodów (CAGR) wyniósł 21,2%, a średni wzrost wyniku operacyjnego 13,6%. Ani razu w tym czasie spółka nie zaprzestała wypłaty dywidendy, na którą przeznaczyła łącznie ponad 830 mln złotych. 


+16%

Przychody ze sprzedaży

7.256 mld PLN
+16%

Oprogramowanie i usługi własne

5.783 mld PLN
+2%

Zysk netto

366 mln PLN