Otoczenie rynkowe

Kluczowe czynniki wzrostu na rynku IT

  Bankowość i finanse
 • Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wykorzystywane w usługach finansowych,
 • Nowe trendy w obszarze rozwiązań informatycznych dedykowanych instytucjom finansowym,
 • Rozwój w zakresie rozwiązań omnikanałowych,
 • Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymagające stałego dostosowywania systemów IT,
 • Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa.
  Przedsiębiorstwa
 • Wzrost potrzeb informatycznych firm wraz z rozwojem skali działalności – zwiększanie popytu na rozwiązania klasy ERP,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów – rozwój rozwiązań chmurowych oraz typu SaaS,
 • Potrzeba zarządzania ogromną ilością danych,
 • Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych.
  Sektor publiczny
 • Sektor pozostaje jednym z największych odbiorców usług IT,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania, w przypadku których bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, niezawodność systemów i wiarygodność ich dostawcy,
 • Duże zapotrzebowanie na rozwiązania IT w obszarach ubezpieczeń społecznych, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia czy służb mundurowych.

Perspektywy rozwoju rynku informatycznego

Według prognoz firmy Gartner ze stycznia tego roku, globalne wydatki na IT wzrosną w 2021 roku o 6,2% i osiągną poziom 3,9 bln USD. Wzrosty powinny zanotować wszystkie segmenty rynku, przy czym najwyższe spodziewane są w przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw – o 8,8% i sprzętu IT – o 8,0%. Dla segmentów centrów danych, usług IT i usług telekomunikacyjnych prognozowane wzrosty wynoszą odpowiednio 6,2%, 6,0% i 4,5%.

Dodatkowo analitycy Gartnera zwracają uwagę, że aby przetrwać w postcovidowej rzeczywistości firmy będą zmuszone przyspieszyć plany cyfrowej transformacji o co najmniej 5 lat. Eksperci prognozują, że globalne wydatki na IT związane z pracą zdalną wyniosą w 2021 roku 332,9 mld USD, co oznacza wzrost 4,9% w stosunku do roku 2020. 

W 2022 roku oczekiwane jest zwiększenie globalnych wydatków na IT o 4,6% do 4,1 bln USD. Największa dynamika odnotowana powinna być w przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw – o 10,2%. Drugi najwyższy wzrost – o 6,3% – prognozowany jest w przypadku usług IT.

Globalne wydatki na IT (mld USD) 2020 Zmiana r/r 2021 (prognoza) Zmiana r/r 2022 (prognoza) Zmiana r/r
Centra danych 215 0,0% 228 6,2% 236 3,4%
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 465 -2,4%  506  8,8%  557  10,2%
Sprzęt 653 -8,2%  705  8,0%  714  1,3%
Usługi 1 012 -2,7%  1 073  6,0%  1 140  6,3%
Usługi komunikacyjne 1 350 -1,7%  1 411  4,5%  1 457  3,3%
Razem 3 695 -3,2%  3 923  6,2%  4 105  4,6%

Źródło: Gartner

Pozycja rynkowa Asseco

Asseco jest szóstym co do wielkości producentem oprogramowania w Europie oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W branżowym raporcie dotyczącym polskiego rynku IT Computerworld TOP200 (edycja 2020) [1] Asseco Poland zajęło 1. miejsce w 7. kategoriach. Grupa Asseco, z przychodami przekraczającymi w 2019 roku 10 mld zł, kolejny rok z rzędu zajęła 1. pozycję wśród największych grup kapitałowych. Ponadto Asseco utrzymało 1. pozycję w zestawieniu firm o największym zysku netto. Ponownie jest też największym dostawcą rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych, ochrony zdrowia oraz dużych firm i korporacji. Utrzymało również pozycję największego dostawcy usług serwisowych. Asseco zajęło także 1. miejsce w kategorii firm o największych nakładach na R&D. Stały rozwój i szukanie innowacyjnych rozwiązań sprawił, że Asseco nie tylko utrzymało zeszłoroczną pozycję w kategorii największych dostawców oprogramowania na zamówienie, ale również awansowało w zestawieniu firm zapewniających rozwiązania i usługi dla sektora bankowego oraz wśród dostawców systemów CRM. 

Warto dodać, że w tym samym rankingu spółka z Grupy Asseco – Asseco Business Solutions – utrzymała 1. miejsce w kategorii największych dostawców systemów Enterprise Resource Planning (ERP).

Asseco zostało też liderem w 6. kategoriach rankingu ITwiz BEST100 [2], który jest zestawieniem największych firm IT w Polsce. Spółka kolejny rok z rzędu zajęła 1. miejsca w kategoriach firm o największym zysku netto, przychodach ze sprzedaży usług serwisowych oraz sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych, opieki zdrowotnej, jak również dużych firm. Ponadto Grupa Kapitałowa Asseco osiągnęła największe przychody w branży IT.

Spółka z Grupy Asseco – Asseco Business Solutions – zajęła zaś w zestawieniu ITwiz BEST100 1. miejsce w kategorii firm o największej sprzedaży systemów ERP. Z kolei Asseco Data Systems zajęło w tym zestawieniu 2. miejsce wśród firm o największych przychodach ze szkoleń w Polsce. Ponadto awansowało na 4. pozycję w kategorii firm o największej sprzedaży do sektora edukacji i R&D. Niezmiennie pozostaje też w czołówce dostawców IT dla administracji publicznej i służb mundurowych oraz handlu. Bardzo dobre wyniki osiągnęło również w sprzedaży usług serwisowych i wdrożenia aplikacji.

Warto również wspomnieć, że inna spółka z Grupy – Asseco Central Europe – zwyciężyła w trzech kategoriach tegorocznego rankingu Information Technology Trend TOP [3] przygotowanego przez słowacki tygodnik ekonomiczny Trend. Spółka utrzymała pozycję lidera w kategoriach: dostawca usług IT, największy dostawca IT dla prywatnego sektora finansowego oraz dostawca produktów i usług IT pod względem wartości dodanej. Zestawienie jest odpowiednikiem polskiego raportu Computerworld TOP200. Wyniki spółki pokazują jej silną pozycję na słowackim rynku.

Budowa wartości Grupy opiera się na dwóch filarach: rozwoju własnego oprogramowania i usług oraz zwiększaniu skali działalności przez akwizycje.

Fundamentem modelu biznesowego Grupy jest budowa wartości poprzez dostarczanie własnego oprogramowania i usług informatycznych klientom biznesowym oraz administracji publicznej w oparciu o najlepsze doświadczenia spółek z Grupy. 79% przychodów Grupy stanowią przychody z oprogramowania i usług własnych.

[1]) Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2020.

[2] ITwiz BEST100, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019.

[3] Information Technology Trend TOP, Edycja 2020, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2019.