Otoczenie rynkowe

Perspektywy rozwoju globalnego rynku IT

Według szacunków firmy Gartner, w 2018 roku światowy rynek IT zanotował wzrost o 3,9%, natomiast w 2019 roku urosnąć ma on o 3,2%, do 3,8 bln USD. Największy udział w rynku będą miały usługi telekomunikacyjne, a najszybciej będą zwiększać się zakupy oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz usług IT. W szybkim tempie ok. 4,7% rosnąć ma obszar związany z usługami IT, o 4,2% urośnie wartość rynku związanego z systemami Data Center.

Analitycy Gartnera zwracają uwagę, że wzrosty powinny zanotować wszystkie segmenty rynku IT pomimo ryzyka recesji, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej czy wojen handlowych. Spodziewać się natomiast należy dynamicznych zmian, jeśli chodzi o to, który z segmentów będzie motorem wzrostu rynku IT w przyszłości. Wydatki przenoszone są z bardziej nasyconych obszarów takich jak telefony komórkowe, komputery czy infrastruktura związana z centrami danych do obszarów związanych z usługami chmurowymi czy internetem rzeczy (IoT).

Wraz ze zwrotem w kierunku usług chmurowych, które w największym stopniu napędzają wydatki na IT, istotny wzrost odnotowany zostanie w obszarze wydatków przedsiębiorstw na oprogramowanie. Globalne wydatki w tym obszarze wzrosną o 8,5% w 2019 roku. Wzrost o kolejne 8,2% prognozowany jest w 2020 rok. Istotna część budżetów przedsiębiorstw w tym zakresie skierowana zostanie na model usługowy Software as a Service (SaaS).

Ze względu na postępującą cyfryzację biznesu widoczna jest potrzeba podnoszenia poziomu kompetencji w zakresie najnowszych technologii wśród pracowników firm. Są to umiejętności związane ze sztuczną inteligencją, machine learning czy Application Programming Interface (API).

 

 

Globalne wydatki na IT (mld USD) 2018 2019
(prognoza)
Centra danych 202 210
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 397 431
Urządzenia 669 679
Usługi 983 1 030
Usługi komunikacyjne 1 399 1 417
Razem 3 650  3 767

Źródło: Gartner (www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-01-28-gartner-says-global-it-spending-to-reach--3-8-trillio)

 

Kluczowe czynniki wzrostu na rynku IT

  Bankowość i finanse
 • Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wykorzystywane w usługach finansowych, determinowany przez intensywną konkurencję,
 • Nowe trendy w obszarze rozwiązań informatycznych dedykowanych instytucjom finansowym,
 • Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymagające stałego dostosowywania systemów IT,
 • Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa,
 • Rozwój w zakresie rozwiązań omnikanałowych.
  Przedsiębiorstwa
 • Wzrost potrzeb informatycznych firm wraz z rozwojem skali działalności. Wpływa to na zwiększenie popytu na rozwiązania klasy ERP,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów – rozwój rozwiązań chmurowych oraz typu SaaS,
 • Potrzeba rozbudowy centrów danych,
 • Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych.
  Sektor publiczny
 • Sektor pozostaje jednym z największych odbiorców usług IT,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania, w przypadku których bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, niezawodność systemów i wiarygodność ich dostawcy,
 • Duże zapotrzebowanie na rozwiązania IT w obszarach ubezpieczeń społecznych, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia czy służb mundurowych.

 

Rynek IT w Polsce

Zgodnie z szacunkami PMR z sierpnia 2018 roku wydatki na polskim rynku IT w minionym roku zwiększyły się o 5,5% w porównaniu do poprzedniego roku i wyniosły 32,6 mld PLN. W 2019 roku powinny być one wyższe o 4,8%, co oznaczałoby, że wyniosą 34,2 mld PLN. Średni wzrost tego rynku w latach 2018-2023 szacowany jest na ok. 3% rocznie.

Wzrost rynku IT napędzany jest wzrostem gospodarczym, który w Polsce w 2019 roku zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej wyniesie 3,7%. Średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej to 1,9%.

Dobrą koniunkturę potwierdzają opinie przedsiębiorstw IT. 75 ze 100 największych firm tego sektora uważa, że w 2019 roku sytuacja na rynku będzie ulegała dalszej poprawie.

Pozycja rynkowa Grupy Asseco

Grupa Asseco jest szóstym co do wielkości producentem oprogramowania w Europie według rankingu Truffle 100 za 2014 rok oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo – Wschodniej. Dzięki spółkom z należącej do Grupy Formula Systems, Asseco ma silną pozycję na rynku izraelskim i rozwija swoją działalność w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy obecni na takich rynkach jak Japonia czy Wietnam, nasze rozwiązania dostarczamy także na rynek afrykański.

Asseco Poland S.A. jest jedną z największych spółek informatycznych w Polsce i największą firmą w kraju nastawioną na sprzedaż własnego oprogramowania i usług.

O tym, że Asseco Poland jest liderem polskiego rynku IT mówią szacunki przedstawione w raporcie Computerworld TOP200. W ostatniej edycji konkursu (2018) Asseco zajęło 1. miejsce aż w 7 kategoriach. Spółka została liderem między innymi wśród producentów oprogramowania na zamówienie, a także dostawców rozwiązań i usług IT dla najważniejszych sektorów – administracji publicznej, zdrowia oraz przedsiębiorstw. Jest też największym dostawcą usług IT na rodzimym rynku. Asseco konsekwentnie inwestuje w R&D i znalazło się na 1. miejscu w zestawieniu firm, działających na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.