Otoczenie rynkowe

Kluczowe czynniki wzrostu na rynku IT

  Bankowość i finanse
 • Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wykorzystywane w usługach finansowych,
 • Nowe trendy w obszarze rozwiązań informatycznych dedykowanych instytucjom finansowym,
 • Rozwój w zakresie rozwiązań omnikanałowych,
 • Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymagające stałego dostosowywania systemów IT,
 • Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa.
  Przedsiębiorstwa
 • Wzrost potrzeb informatycznych firm wraz z rozwojem skali działalności – zwiększanie popytu na rozwiązania klasy ERP,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów – rozwój rozwiązań chmurowych oraz typu SaaS,
 • Potrzeba zarządzania ogromną ilością danych,
 • Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych.
  Sektor publiczny
 • Sektor pozostaje jednym z największych odbiorców usług IT,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania, w przypadku których bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, niezawodność systemów i wiarygodność ich dostawcy,
 • Duże zapotrzebowanie na rozwiązania IT w obszarach ubezpieczeń społecznych, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia czy służb mundurowych.

Perspektywy rozwoju rynku informatycznego

Według szacunków firmy Gartner z lipca tego roku, globalne wydatki na IT wzrosną w 2022 roku o 3,0% i osiągną poziom 4,5 bln USD. Wzrost będzie jednak znacznie wolniejszy niż w 2021 roku z powodu cięć wydatków na sprzęt, który odnotuje 5% spadek.

Obecnie banki centralne na całym świecie koncentrują się na walce z inflacją. Niepewność dotycząca poziomu inflacji czy kursów walut nie powinna jednak wpłynąć na plany inwestycyjne związane z IT w 2022 roku.

Zdaniem analityków Gartnera, wzrost cen i niepewność dostaw, pogłębione przez rosyjską inwazję na Ukrainę, przyspieszyły zmiany w preferencjach zakupowych w branży IT, powodując m.in. zwiększenie wydatków na chmurę o 18,4% w 2021 roku i spodziewanych 22,1% w 2022 roku. Zapotrzebowanie na usługi w chmurze nie tylko zmienia branżę usług IT, ale także determinuje wydatki na serwery – w 2022 roku można spodziewać się ich wzrostu o 16,6% z uwagi na rozbudowę centrów danych. Przewiduje się, że wydatki na centra danych odnotują największy wzrost ze wszystkich segmentów w 2022 roku, tj. o 11,1%. Oczekuje się również, że usługi konsultingowe i wdrożeniowe w chmurze oraz usługi zarządzane w chmurze wzrosną o 17,2% w 2022 roku, co przyczyni się do wzrostu całego segmentu usług IT do 6,2% w 2022 roku.

Obserwowane obecnie silne zapotrzebowanie na ekspertów IT powinno zmniejszyć się do końca 2023 roku, kiedy to dążenie do pełnej transformacji cyfrowej zwolni i nadejdzie czas podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowywania pracowników. Jednak w najbliższym czasie organizacje będą zmuszone do podjęcia działań w celu zrównoważenia zwiększonego zapotrzebowania na IT przy powiększającym się niedoborze kadry IT. Dostawcy usług technologicznych podnoszą ceny produktów i usług, aby zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia swoim pracownikom. Z tego też powodu, wzrost wydatków na oprogramowanie i usługi IT obserwować będziemy w 2022 i 2023 roku. Oczekuje się, że globalne wydatki na oprogramowanie wzrosną o 9,6% w 2022 roku i 11,8% w roku 2023, a wydatki na usługi IT w bieżącym roku zwiększą się o 6,2%, a w roku kolejnym o 8,3%.

Globalne wydatki na IT (mld USD) 2021 Zmiana r/r 2022 (prognoza) Zmiana r/r 2023 (prognoza) Zmiana r/r
Centra danych 191 6,4% 212 11,1% 222 4,4%
Oprogramowanie 736 14,7% 807 9,6% 902 11,8%
Sprzęt 809 16,0% 768 -5,0% 791 3,0%
Usługi IT 1 208 12,8% 1 283 6,2% 1 389 8,3%
Usługi telekomunikacyjne 1 459 3,8% 1 465 0,4% 1 506 2,8%
Razem 4 402 10,2% 4 535 3,0% 4 810 6,1%

Źródło: Gartner

Z kolei według prognoz International Data Corporation (IDC) z sierpnia 2022 roku, wydatki na ICT w Europie osiągną 1,1 bln USD w 2022 roku. Analitycy przewidują dalszy wzrost do 2026 roku średnio o 5% rocznie, do blisko 1,4 bln USD. W 2022 roku większość wydatków na IT będzie napędzana przez nakłady na oprogramowanie, w tym na chmurę. Jednocześnie presja inflacyjna i ryzyko recesji osłabiają popyt na sprzęt – przewiduje się spadek wydatków na sprzęt w bieżącym roku o 0,1%.

Pozycja rynkowa Asseco

Asseco jest jednym z wiodących producentów oprogramowania w Europie.

Asseco Poland jest jedną z największych spółek informatycznych w Polsce i największą firmą w kraju nastawioną na sprzedaż własnego oprogramowania i usług, a nie sprzętu komputerowego. Polski rynek informatyczny jest konkurencyjnym i zdywersyfikowanym rynkiem, na którym działają zarówno spółki krajowe, jak i wiodące globalne koncerny.

Silna pozycja rynkowa Spółki została potwierdzona w ostatnim raporcie Computerworld TOP200, który stanowi kompleksowe badanie polskiego rynku teleinformatycznego. Asseco ponownie zostało liderem cyfryzacji w Polsce. Osiągnęło najwyższą pozycję w 11 kategoriach rankingu.

Asseco Poland w rankingu Computerworld TOP200:

Kategoria Pozycja w rankingu
Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce – Liderzy cyfryzacji w Polsce 1
Najwięksi płatnicy podatku CIT w branży IT 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego 1
Firmy o największych nakładach na R&D 1
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie 1
Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP) 1
Najwięksi dostawcy usług serwisowych 1
Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud 1
Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych 1
Firmy informatyczne o największym zysku netto 2
Najwięksi dostawcy usług IT 2
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego 2
Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery 2
Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM) 2
Najwięksi dostawcy oprogramowania 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego 3
Najwięksi dostawcy usług IT edukacyjnego i naukowo-badawczego 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 4

Źródło: Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2022, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2021.

Asseco Poland zostało też liderem rankingu ITwiz Best100, zajmując 1. miejsca w 14 kategoriach zestawienia. 

Asseco Poland w rankingu ITwiz Best100:

Kategoria Pozycja w rankingu
Przychody największych grup kapitałowych w branży IT w roku 2021 1
Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi w roku 2021 1
Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2021 1
Firmy IT o największym zysku netto w roku 2021 1
Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce w roku 2021 1
Firmy o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2021 1
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2021 1
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2021 1
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora finansowego w roku 2021 1
Firmy o największej sprzedaży do sektora przemysłowego w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2021 2
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży szkoleń IT w Polsce w roku 2021 2
Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych I Big Data w roku 2021 2
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego w roku 2021 2
Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego w roku 2021 2
Firmy o największej sprzedaży do sektora MŚP w roku 2021 3
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2021 3
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2021 3
Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2021 3
Firmy o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2021 4

Źródło: ITwiz Best100, Edycja 2022, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2021.