Otoczenie rynkowe

Kluczowe czynniki wzrostu na rynku IT

  Bankowość i finanse
 • Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wykorzystywane w usługach finansowych,
 • Nowe trendy w obszarze rozwiązań informatycznych dedykowanych instytucjom finansowym,
 • Rozwój w zakresie rozwiązań omnikanałowych,
 • Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymagające stałego dostosowywania systemów IT,
 • Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa.
  Przedsiębiorstwa
 • Wzrost potrzeb informatycznych firm wraz z rozwojem skali działalności – zwiększanie popytu na rozwiązania klasy ERP,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów – rozwój rozwiązań chmurowych oraz typu SaaS,
 • Potrzeba zarządzania ogromną ilością danych,
 • Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych.
  Sektor publiczny
 • Sektor pozostaje jednym z największych odbiorców usług IT,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania, w przypadku których bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, niezawodność systemów i wiarygodność ich dostawcy,
 • Duże zapotrzebowanie na rozwiązania IT w obszarach ubezpieczeń społecznych, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia czy służb mundurowych.

Perspektywy rozwoju rynku informatycznego

Według szacunków firmy Gartner ze stycznia tego roku, globalne wydatki na IT wzrosną w 2022 roku o 5,1% i osiągną poziom 4,5 bln USD. Wzrosty powinny zanotować wszystkie segmenty rynku, przy czym najwyższe spodziewane są  w przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw – o 11,0% i usług IT – o 7,9%.

W 2023 roku oczekiwane jest zwiększenie globalnych wydatków na IT o 5,0% do 4,7 bln USD. Największe dynamiki  powinny być odnotowane, podobnie jak w 2022 roku, w przypadku oprogramowania dla przedsiębiorstw – o 11,9% i usług IT – o 8,8%.

Globalne wydatki na IT (mld USD) 2021 Zmiana r/r 2022 (prognoza) Zmiana r/r 2023 (prognoza) Zmiana r/r
Centra danych 216 11,4% 226 4,7% 237 4,7%
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 605 14,4% 672 11,0% 752 11,9%
Sprzęt 787 13,0% 814 3,3% 804 -1,2%
Usługi IT 1 186 10,7% 1 279 7,9%  1 392 8,8%
Usługi telekomunikacyjne 1 444 3,4%  1 463 1,3%  1 494 2,2%
Razem 4 239 9,0%  4 454 5,1%  4 679 5,0%

Źródło: Gartner

Pozycja rynkowa Asseco

Asseco jest szóstym co do wielkości producentem oprogramowania w Europie oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Silna pozycja rynkowa Spółki została potwierdzona w ostatnim raporcie Computerworld TOP200, który stanowi kompleksowe badanie polskiego rynku teleinformatycznego. Asseco kolejny rok z rzędu zostało największą informatyczną grupą kapitałową działającą w Polsce, będąc tym samym krajowym liderem cyfryzacji. Spółka wygrała w sumie w 5 kategoriach tegorocznej edycji raportu.

Asseco Poland w rankingu Computerworld TOP200:

Kategoria Pozycja w rankingu
Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce – Liderzy cyfryzacji w Polsce 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji 1
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie 1
Najwięksi dostawcy usług serwisowych 1
Firmy informatyczne o największym zysku netto 2
Firmy o największych nakładach na R&D 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia 2
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego 3
Najwięksi dostawcy usług IT 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego 4
Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery 4

Źródło: Computerworld TOP200, Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych, Edycja 2021, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2020.

Wysokie pozycje w ostatniej edycji rankingu Computerworld TOP200 zajęły również inne spółki z Grupy Asseco: Asseco Business Solutions utrzymało się na 1. miejscu w kategorii największych dostawców systemów Enterprise Resource Planning (ERP) a Asseco Data Systems na 2. miejscu wśród największych dostawców usług szkoleniowych.

Asseco Poland zostało też liderem w 5 kategoriach rankingu ITwiz Best100, który jest zestawieniem największych firm IT w Polsce.

Asseco Poland w rankingu ITwiz Best100:

Kategoria Pozycja w rankingu
Przychody największych grup kapitałowych w branży IT 2020 1
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2020 1
Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2020 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2020 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2020 1
Firmy IT o największym zysku netto w roku 2020 2
Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi w roku 2020 2
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2020 2
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2020 2
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego w roku 2020 2
Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego w roku 2020 2
Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych i big data w roku 2020 3
Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2020 3
Firmy o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2020 4

Źródło: ITwiz Best100, Edycja 2021, ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2020.

Wysokie miejsca w rankingu ITwiz Best100 zajęły również inne spółki z Grupy Asseco. Asseco Business Solutions ponownie zostało liderem w kategorii firm o największej sprzedaży systemów ERP. Z kolei Asseco Data Systems zajęło w tym zestawieniu 2. miejsce wśród firm o największych przychodach ze szkoleń w Polsce, 3. miejsce w kategorii firm o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji i 4. miejsce wśród firm o największej sprzedaży systemów klasy ECM (Enterprise Content Management).