Otoczenie rynkowe

Kluczowe czynniki wzrostu na rynku IT

  Bankowość i finanse
 • Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wykorzystywane w usługach finansowych,
 • Klienci poszukujący kompleksowych rozwiązań biznesowo-technologicznych,
 • Wzbogacenie wybranych rozwiązań o narzędzia oparte na AI i ML,
 • Rozwój w zakresie rozwiązań omnikanałowych,
 • Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymagające stałego dostosowywania systemów IT,
 • Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa.
  Przedsiębiorstwa
 • Wzrost potrzeb informatycznych firm wynikających z transformacji cyfrowej – zwiększanie popytu na rozwiązania klasy ERP, SFA,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów – rozwój rozwiązań chmurowych oraz typu SaaS,
 • Potrzeba zarządzania ogromną ilością danych,
 • Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych.
  Sektor publiczny
 • Sektor pozostaje jednym z największych odbiorców usług IT,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania, w przypadku których bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, niezawodność systemów i wiarygodność ich dostawcy,
 • Duże zapotrzebowanie na rozwiązania IT w obszarach ubezpieczeń społecznych, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia czy służb mundurowych.

Perspektywy rozwoju rynku informatycznego

Według szacunków firmy badawczej Gartner z kwietnia 2023 roku, globalne wydatki na IT wzrosną w tym roku o 5,5% i osiągną poziom 4,6 bln USD. Rynek IT ma rosnąć we wszystkich regionach świata, pomimo gospodarczych zawirowań.

Nadchodzące kwartały upływać będą pod znakiem zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Zdaniem analityków Gartnera, trudności makroekonomiczne nie spowolnią transformacji cyfrowej. Wydatki na IT w 2023 roku będą utrzymywały się na wysokim poziomie, mimo że prognozowany w wielu krajach wzrost PKB jest bliski zeru, a gospodarki mierzą się z wysoką inflacją. Zaburzenia gospodarcze zmieniają kontekst podejmowania decyzji biznesowych i sprawiają, że dyrektorzy ds. IT wyznaczają priorytety i optymalizują wydatki. Analitycy spodziewają się dwucyfrowych wzrostów w segmencie oprogramowania, jako że przedsiębiorstwa szukają przewag konkurencyjnych związanych ze wzrostem produktywności i automatyzacją. Na rynek trafiają informacje o reorganizacjach zachodzących w niektórych firmach działających na ryku B2B, szczególnie tych, które w ostatnim czasie zainwestowały zbyt wiele we wzrost. Jednakże, jak zaznaczono w raporcie Gartnera, nadal utrzymuje się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, a firmy będą konkurować między sobą o talenty IT.

Firma Gartner prognozuje, że wydatki w obszarze oprogramowania w 2023 roku wzrosną o 12,3%. Rośnie również zapotrzebowanie na usługi IT, a firmy chętnie pozyskują zewnętrznych doradców do realizacji wdrożeń IT i bieżącego wsparcia. Według danych Gartnera globalne wydatki na consulting IT mają wynieść w 2023 roku 1,4 bln USD, co będzie stanowiło wzrost o 9,1% w stosunku do poprzedniego roku. Z kolei w segmencie rynku związanym ze sprzętem nakłady obniżą się w tym roku o 4,6%, co związane będzie z wydłużaniem cyklu wymiany urządzeń zarówno przez konsumentów jak i przedsiębiorstwa.

Globalne wydatki na IT (mld USD) 2022 (szacunek) Zmiana 2023 (prognoza) Zmiana 2024 (prognoza) Zmiana
Centra danych 216 13,7% 224 3,7% 238 6,1%
Oprogramowanie 794 8,8% 891 12,3% 1 008 13,1%
Sprzęt 717 (10,7%) 684 (4,6%) 759 11,0%
Usługi IT 1 250 3,5% 1 364 9,1% 1 503 10,2%
Usługi telekomunikacyjne 1 425 (1,8%) 1 480 3,9% 1 536 3,8%
Razem 4 402 0,5% 4 643 5,5% 5 044 8,6%

Źródło: Gartner.

Motorem rozwoju rynku IT pozostaje transformacja cyfrowa. Rozumiana jako integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach działalności oznacza zasadnicze zmiany w sposobie działania firmy. Jak wskazują dane rynkowe, w ostatnich latach dynamika zmian w tym obszarze istotnie przyspieszyła. Firma badawcza IDC w październiku 2022 roku szacowała, że globalne wydatki związane z transformacją cyfrową osiągną wartość 3,4 bln USD w 2026 roku, a średnioroczny wzrost (CAGR) okresie pięciu lat wyniesie 16,3%. IDC w swoich raportach podkreśla, że wysiłki firm związane z transformacją cyfrową poprawiają odporność ich biznesów na pojawiające się w otoczeniu gospodarczym wyzwania, co w szczególności widoczne było w trakcie pandemii koronawirusa.

Pozycja rynkowa Asseco

Asseco, wykorzystując sektorowy i międzynarodowy know-how i doświadczenie, jest jednym z wiodących producentów oprogramowania w Europie.

Silna pozycja rynkowa Spółki została potwierdzona w ostatnim raporcie Computerworld TOP200, który stanowi kompleksowe badanie polskiego rynku teleinformatycznego. Asseco ponownie zostało liderem cyfryzacji w Polsce. Osiągnęło najwyższą pozycję w 11 kategoriach rankingu.

Asseco Poland w rankingu Computerworld TOP200:

Kategoria Pozycja w rankingu
Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce – Liderzy cyfryzacji w Polsce 1
Najwięksi płatnicy podatku CIT w branży IT 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych 1
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego 1
Firmy o największych nakładach na R&D 1
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie 1
Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP) 1
Najwięksi dostawcy usług serwisowych 1
Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud 1
Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych 1
Firmy informatyczne o największym zysku netto 2
Najwięksi dostawcy usług IT 2
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia 2
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego 2
Najwięksi dostawcy systemów Business Intelligence, Big Data i Data Discovery 2
Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM) 2
Najwięksi dostawcy oprogramowania 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego 3
Najwięksi dostawcy usług IT edukacyjnego i naukowo-badawczego 3
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 4

Źródło: Ranking firm informatycznych i telekomunikacyjnych Computerworld TOP200, edycja 2022 (ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2021).

Asseco Poland zostało też liderem rankingu ITwiz Best100, zajmując 1. miejsca w 14 kategoriach zestawienia. 

Asseco Poland w rankingu ITwiz Best100:

Kategoria Pozycja w rankingu
Przychody największych grup kapitałowych w branży IT w roku 2021 1
Największe firmy z kapitałem polskim sprzedające własne produkty i usługi w roku 2021 1
Najwięksi eksporterzy produktów i usług IT w Polsce w roku 2021 1
Firmy IT o największym zysku netto w roku 2021 1
Firmy o największej sprzedaży do dużych firm w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług serwisowych w Polsce w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług integracyjnych w Polsce w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług cloud computing w Polsce w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług wdrożenia aplikacji w Polsce w roku 2021 1
Firmy o największej sprzedaży systemów ERP w roku 2021 1
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania CRM w roku 2021 1
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora administracji publicznej i służb mundurowych w roku 2021 1
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora finansowego w roku 2021 1
Firmy o największej sprzedaży do sektora przemysłowego w roku 2021 1
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2021 2
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży szkoleń IT w Polsce w roku 2021 2
Firmy o największej sprzedaży rozwiązań analitycznych I Big Data w roku 2021 2
Firmy IT o największej sprzedaży do sektora bankowego w roku 2021 2
Firmy o największej sprzedaży do sektora telekomunikacyjnego w roku 2021 2
Firmy o największej sprzedaży do sektora MŚP w roku 2021 3
Firmy o największej sprzedaży oprogramowania w roku 2021 3
Firmy o największych przychodach ze sprzedaży oprogramowania tworzonego na zamówienie w Polsce w roku 2021 3
Firmy o największej sprzedaży do sektora opieki zdrowotnej w roku 2021 3
Firmy o największej sprzedaży do sektora energetyki w roku 2021 4

Źródło: ITwiz Best100, edycja 2022 (ranking wg uzyskanej sprzedaży za rok 2021)