Otoczenie rynkowe

Perspektywy rozwoju globalnego rynku IT

Według szacunków firmy Gartner, w 2017 roku światowy rynek IT zanotował wzrost o 3,3%, natomiast w 2018 roku zgodnie z szacunkami urośnie on o 4,5%, do 3,65 bln USD. Tak jak w ubiegłych latach, największy udział w rynku będą miały usługi telekomunikacyjne, a najszybciej będzie zwiększać się popyt na oprogramowanie dla przedsiębiorstw oraz usługi IT.

Gartner prognozuje, że w regionie EMEA – Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki – wydatki na IT w 2018 roku wzrosną o 4,9% do 1,02 bln USD. Podobnie jak w ujęciu globalnym, zarówno wydatki na oprogramowanie jak i na usługi IT będą rosły szybciej niż w innych segmentach rynku – odpowiednio o 7,6% i 4%.

W opinii analityków Gartnera usługi i oprogramowanie pozostaną motorem napędowym rynku. Jest to spowodowane postępującą cyfryzacją działalności firm, rosnącymi wydatkami na automatyzację i optymalizację usług, a także na innowacje.Oczekuje się, że wydatki na usługi w chmurze pozostaną jednym z najszybciej rosnących segmentów rynkowych. Według analityków Gartnera globalne wydatki na te usługi w 2018 roku wzrosną o 17,5% do 305,8 mld USD.

Globalne wydatki na IT (mld USD) 2017 2018
(prognoza)
Centra danych 171 173
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw 351 381
Urządzenia 654 677
Usługi 922 966
Usługi komunikacyjne 1 378 1 400
Razem 3 477 3 598

Źródło: Gartner (https://www.gartner.com/newsroom/id/3759763)

 

Kluczowe czynniki wzrostu na rynku IT

  Bankowość i finanse
 • Wzrost zapotrzebowania na zaawansowane technologie wykorzystywane w usługach finansowych, determinowany przez intensywną konkurencję,
 • Nowe trendy w obszarze rozwiązań informatycznych dedykowanych instytucjom finansowym,
 • Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne wymagające stałego dostosowywania systemów IT,
 • Wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa,
 • Rozwój w zakresie rozwiązań omnikanałowych.
  Przedsiębiorstwa
 • Wzrost potrzeb informatycznych firm wraz z rozwojem skali działalności. Wpływa to na zwiększenie popytu na rozwiązania klasy ERP,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania przy założeniu optymalizacji kosztów – rozwój rozwiązań chmurowych oraz typu SaaS,
 • Potrzeba rozbudowy centrów danych,
 • Zmiany prawne wymuszające konieczność dostosowania systemów informatycznych.
  Sektor publiczny
 • Sektor pozostaje jednym z największych odbiorców usług IT,
 • Popyt na zaawansowane rozwiązania, w przypadku których bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczeństwo, niezawodność systemów i wiarygodność ich dostawcy,
 • Duże zapotrzebowanie na rozwiązania IT w obszarach ubezpieczeń społecznych, administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia czy służb mundurowych.

 

Rynek IT w Polsce

Zgodnie z  raportem PMR z września 2017 roku, rynek teleinformatyczny w Polsce rozwija się w tempie około 4-5% rocznie napędzany wzrostem gospodarczym, który według Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 roku przyspieszył do 4,6%. Oznacza to, że jest nadal szybszy niż w wielu krajach europejskich.

W ocenie PMR polski rynek IT w 2017 roku wzrósł o 2,7%, podczas gdy w 2018 roku dynamika powinna wzrosnąć do ponad 6%. Oprogramowanie i usługi informatyczne będą motorem wzrostu rynku, natomiast sytuacja będzie trudniejsza w segmencie sprzętu komputerowego.

 

Pozycja rynkowa Grupy Asseco

Grupa Asseco jest szóstym co do wielkości producentem oprogramowania w Europie według rankingu Truffle 100 za 2014 rok oraz największym dostawcą nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Europie Środkowo – Wschodniej. Dzięki spółkom z należącej do Grupy Formula Systems, Asseco ma silną pozycję na rynku izraelskim i rozwija swoją działalność w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy obecni na takich rynkach jak Japonia czy Wietnam, a nasze rozwiązania dostarczamy także na rynek afrykański.

Asseco Poland S.A. jest jedną z największych spółek informatycznych w Polsce i największą firmą w kraju nastawioną na sprzedaż własnego oprogramowania i usług.

O tym, że Asseco Poland jest liderem polskiego rynku IT mówią szacunki przedstawione w raporcie Computerworld TOP200. W ostatniej edycji konkursu (2018) Asseco zajęło 1. miejsce aż w 7 kategoriach. Spółka została liderem między innymi wśród producentów oprogramowania na zamówienie, a także dostawców rozwiązań i usług IT dla najważniejszych sektorów – administracji publicznej, zdrowia oraz przedsiębiorstw. Jest też największym dostawcą usług IT na rodzimym rynku. Asseco konsekwentnie inwestuje w R&D i znalazło się na 1. miejscu w zestawieniu firm, działających na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.