Kodeks etyki i postępowania w biznesie

Kodeks etyki i postępowania w biznesie określa zasady, normy postępowania i wartości dotyczące relacji międzyludzkich, biznesowych oraz ochrony majątku i wizerunku Spółki. Opiera się na wspólnych Wartościach Asseco Poland, które tworzą fundament postępowania Pracowników Spółki i samej Spółki.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie określa również stosowaną w Spółce politykę różnorodności. 

Przeczytaj nasz Kodeks etyki i postępowania w biznesie