WZA

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016 roku:

WZA 29.04.2016

 Plan połączenia z Infovide-Matrix

 Relacja Video