Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Asseco Poland określa zasady, normy postępowania i wartości dotyczące relacji międzyludzkich, biznesowych oraz ochrony majątku i wizerunku Spółki. Opiera się na wspólnych Wartościach Asseco Poland, które tworzą fundament postępowania Pracowników Spółki i samej Spółki.

Kodeks Etyki określa również stosowaną w Spółce politykę różnorodności. 

Przeczytaj nasz Kodeks Etyki Asseco Poland S.A.