Wydarzenia 18 kwiecień 2023

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za 2022 r. oraz jednostkowego raportu Asseco Poland S.A. za 2022 r.

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za 2022 r. oraz jednostkowego raportu Asseco Poland S.A. za 2022 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...