Wydarzenia marzec 2021

Publikacja raportu rocznego Grupy Asseco

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za 2020 r. oraz jednostkowego raportu Asseco Poland SA za 2020 r.

PKO BP – CEE Capital Markets Conference

Wirtualna konferencja.

Okres zamknięty przed publikacją wyników finansowych

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...