Wydarzenia 17 kwiecień 2023

Okres zamknięty przed publikacją skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za 2022 r. oraz jednostkowego raportu Asseco Poland S.A. za 2022 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...