Wydarzenia wrzesień 2023

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji i nabycia akcji Asseco Poland

Ustalenie ceny ostatecznej i ostatecznej liczby nabywanych akcji Asseco Poland, akceptacja ofert sprzedaży oraz ewentualna redukcja liczby akcji

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji Asseco Poland