Wydarzenia marzec 2020

Publikacja raportu rocznego Grupy Asseco

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Asseco za 2019 r. oraz jednostkowego raportu Asseco Poland SA za 2019 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników finansowych

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...