Regulatory Filings

7/2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 20 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).
W załączeniu Zarząd przedkłada:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
2. Projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta).
3. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
Załącznik 1 do ogłoszenia ZWZ Asseco Poland
Załącznik projekty uchwal ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. 
Opinia biegłego rewidenta

Formularz do głosowania przez pełnomocnika
Regulamin Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.
Regulamin e-WZA

Download report Copy the link to the report

6/2021

Recommendation of dividend payment from 2020 profit

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on March 23, 2021, following the Management Board's recommendation presented at the Company's Supervisory Board meeting, the Supervisory Board passed a resolution to recommend to the Ordinary General Meeting of Shareholders to approve the payment of a dividend to the Company's shareholders in the amount of PLN 3.11 per share. The final decision on profit distribution and dividend payment will be made by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

Legal Basis:
Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

5/2021

Adoption of new dividend policy of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on March 23, 2021 it adopted a Resolution on repealing the former Dividend Policy and adopting the new Dividend Policy with the following wording:
"Dividend Policy of Asseco Poland S.A.
The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") declares that it intends to recommend to the General Meeting of Shareholders to pay out a dividend exceeding 50% of the Company's net profit.
When recommending the allocation of the net profit of Asseco Poland S.A., the Company's Management Board will take into account the current and projected financial and liquidity position, investment plans of the Company and its Group, as well as the existing and future liabilities.
The policy applies from the moment of payment of a dividend out of the Company's net profit for the 2020 financial year.
The final decision on the distribution of the Company's net profit, including the payment of a dividend and dividend amount, shall be taken on a case-by-case basis by the General Meeting of Shareholders of Asseco Poland SA."


Legal Basis:
Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

4/2021

Appointment of Members of the Management Board of Asseco Poland S.A. for the new term of office

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”) informs that the Supervisory Board, at its meeting held on March 23, 2021, passed resolutions on the appointment of the Members of the Management Board of Asseco Poland S.A. for the new 5-year term of office spanning from 2022 to 2026.

Download report Copy the link to the report

3/2021

Resignation of Vice President of the Management Board and appointment of Vice President of the Management Board

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the "Company") informs that on March 23, 2021 the Company received a resignation from Mr. Rafał Kozłowski from the position of the Vice President of the Management Board of the Company with effect from April 1, 2021, following his decision to become fully engaged in the affairs of the Asseco Enterprise Solutions Group and to take up the position of the President of the Management Board in Asseco Enterprise Solutions, a.s. - the company running the Group.

At the same time, the Supervisory Board, at its meeting held on March 23, 2021, appointed Ms. Karolina Rzońca-Bajorek to the Company's Management Board, to serve as the Vice President of the Management Board for a joint five-year term of office covering 2017-2021, effective as of April 1, 2021.

Ms. Karolina Rzońca-Bajorek is the graduate of the Warsaw School of Economics, the Faculty of Finance and Accounting (Specialization: Business Finance and Accounting).

She started her professional career in 2009 at ERNST & YOUNG AUDIT Sp. z o.o. in the audit department, where she participated in audits of large clients from the corporate sector. From 2012 to 2014 she worked at Asseco Poland S.A. as the Finance Specialist in the Reporting Department of the Asseco Group. Then, from 2014 to 2015, she was the Stock Exchange Reporting Expert at PHZ Baltona S.A.

Since 2015 in Asseco Poland S.A. she has been responsible, as the Director of the Reporting Department of the Asseco Group, for the process of periodic reporting and the implementation and application of a consistent accounting policy in Asseco Poland S.A. and the Group’s companies. Since 2019, as the Director of the Finance Division of the Asseco Group, she has been managing the area covering group processes in the field of management accounting and controlling.

She holds the FCCA title and the Certificate of the Minister of Finance authorizing her to provide accounting services. She is in the process of becoming a certified auditor.

As of April 1, 2021, she will assume the position of the Vice President for financial matters at Asseco Poland.

Ms. Karolina Rzońca-Bajorek does not run any competitive activities to the Company's business, does not participate in any competitive company or partnership as a shareholder, partner or member of an authority or in any other legal person as a member of its authority.

Ms. Karolina Rzońca-Bajorek is not listed in the Register of Insolvent Debtors as maintained under the Law on the National Court Register.

 

Legal Basis:

Pursuant to § 5 section 4 and 5 of the Regulation of the Minister of Finance on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state of March 29, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 757)

Download report Copy the link to the report

2/2021

Information on the amount of estimated net profit for 2020


The Management Board of Asseco Poland S.A. (hereinafter the "Company"), bearing in mind the obligation to treat all shareholders equally resulting from art. 20 of the Polish Commercial Companies Code and art. 20 of the Act on public offering and conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading, as it is required to inform Cyfrowy Polsat S.A. about the amount of net profit achieved by the Asseco Poland Group for the year 2020, which is necessary to prepare the consolidated report of Cyfrowy Polsat S.A Group for 2020, informs that the estimated consolidated net profit attributable to shareholders of the Parent Company of Asseco Poland S.A. for 2020 amounts to PLN 401.6 million, including PLN 133.9 million for the fourth quarter of 2020 alone.
At the same time, the Company reserves that the presented figures are estimates and may be subject to further changes. The Asseco Poland S.A. Group's report for 2020 is being audited by a certified auditor, which may result in a correction of the achieved financial results.
The final net profit figure will be reported by the Company in its consolidated financial report for 2020, which, in accordance with the Regulatory Filing No. 1/2021 dated January 29, 2021, will be published on March 23, 2021.

Legal Basis:
Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (MAR)

Download report Copy the link to the report

1/2021

Dates of publication of financial reports in 2021

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”) informs that during 2021 the Company will publish its periodic financial reports on the following dates:

Annual Reports for the 2020 financial year
Standalone Annual Report 2021-03-23
Consolidated Annual Report 2021-03-23

Semi-Annual Report for HY 2021
Consolidated Semi-Annual Report 2021-08-25

Quarterly Reports
Consolidated Quarterly Report for Q1 2021 2021-05-26
Consolidated Quarterly Report for Q3 2021 2021-11-23

The Management Board of the Company informs that pursuant to § 80 sect. 1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by laws of non-EU member states (the „Regulation”), the Company will not publish a consolidated quarterly report for the fourth quarter of 2020 and a consolidated quarterly report for the second quarter of 2021.
In addition, the Company informs that in accordance with §62 sect. 1 of the Regulation , it will not publish standalone quarterly reports. Consolidated quarterly reports will contain a consolidated quarterly financial statement and standalone quarterly financial information.
Furthermore, in accordance with § 79 sect. 2 of the Regulation, the Company will not publish a standalone semi-annual report. A semi-annual financial statement, along with a report of an entity authorized to audit financial statements and with additional information, will be included in the consolidated semi-annual report.

Legal basis:
According z §80 sec. 1 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by laws of non-EU member states (Journal of Laws of 2018 r. item 757)

Download report Copy the link to the report