Regulatory Filings

7/2019

The General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. - Major Shareholders

The Management Board of Asseco Poland S.A. discloses in public the list of shareholders who
exercised at least 5% of voting rights at the Company’s Annual General Meeting of Shareholders that was held in Warsaw on April 26, 2019.

Download report Copy the link to the report

6/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. w dniu 26 kwietnia 2019

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał oraz treści dokumentów, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco które odbyło się 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie.

  1. Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy
  2. Sprawozdanie finansowe Spółki
  3. Sprawozdanie finansowe Grupy

Download report Copy the link to the report

5/2019

General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A. passed a resolution on a payment of a dividend.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”) informs that on April 26, 2019 the Company’s General Meeting of Shareholders passed a resolution on a distribution of the net profit generated by Asseco Poland S.A. in the financial year 2018 and a payment of a dividend.

Download report Copy the link to the report

4/2019

Announcement on convening the Annual General Meeting of Shareholders of Asseco Poland S.A.

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”), acting on the basis of art. 399 §1 of the Commercial Companies Code and with regard to §19 section 1 items 1-2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent the information required by laws of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757), hereby convenes the Company’s General Meeting of Shareholders (the “General Meeting”) to be held on April 26, 2019 at 11:00 at the Regent Warsaw Hotel, 23 Belwederska St, 00-761, Warsaw.

Documents related to the General Meeting of Shareholders.

Download report Copy the link to the report

3/2019

Declaration on dividend payment from profit generated in 2018

The Management Board of Asseco Poland S.A. (“the Company”) informs that on March 25, 2019, according to the Management Board recommendation presented on the Supervisory Meeting, the Supervisory Board adopted resolution on recommendation to the Company’s General Meeting of Shareholders on payment of dividend for 2018 of 3.07 PLN (in words: three 07/100) per share. The final decision on the distribution of the profit generated in 2018 will be made by the General Meeting of Shareholders of the Company.

Download report Copy the link to the report

2/2019

Resignation of the Vice-President of the Management Board and appointment of the Vice-President of the Management Board

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the Company) informs that on March 25, 2019 the Company received the resignation of Mr Tadeusz Dyrga from the Management Board of the Company, from the position of the Vice President of the Management Board, with effect from July 1, 2019. The resignation was made for personal reasons. Mr Tadeusz Dyrga will remain an Advisor to the Management Board in the implementation of projects for the Public Administration.

Download report Copy the link to the report

1/2019

Dates of publication of financial reports in 2019

The Management Board of Asseco Poland S.A. (the “Company”) informs that during 2019 the Company will publish its periodic financial reports on the following dates:

Annual Reports for the 2018 financial year

Standalone Annual Report - 2019-03-25   

Consolidated Annual Report - 2019-03-25        

Semi-Annual Report for HY 2019

Consolidated Semi-Annual Report - 2019-08-21        

Quarterly Reports

Consolidated Quarterly Report for Q1 2019 - 2019-05-23        

Consolidated Quarterly Report for Q3 2019 - 2019-11-20

Download report Copy the link to the report