Aktualności

Asseco Poland jednym z kluczowych partnerów Grupy Vattenfall

Asseco Poland SA zawarło ze szwedzką firmą Vattenfall AB pakiet czterech umów o łącznej wartości ponad 10 mln zł brutto, stając się tym samym ważnym partnerem Grupy Vattenfall na poziomie korporacyjnym. Pakiet umów...

Asseco Poland zainwestowało wraz z Venture Incubator w nową spółkę Time Solutions

Asseco Poland SA, w ramach realizacji programu „Inwestuj z Asseco”, za kwotę 300 tys. zł objęło 30% udziałów w nowo utworzonej spółce Time Solutions. Pozostali udziałowcy to Venture Incubator i Kamil Rudnicki, prezes...

Asseco Poland przeprowadziło relokację zasobów IT dla Grupy PZU

Asseco Poland SA dokonało relokacji zasobów IT Grupy PZU do nowoczesnego centrum danych firmy GTS Energis. Była to jedna z największych i najszybciej przeprowadzonych relokacji w Polsce. W ciągu 110 dni przeniesiono...

Asseco podpisało umowę wdrożeniową z Południowym Koncernem Węglowym

Asseco Poland SA i Południowy Koncern Węglowy SA (Grupa Tauron) zawarły umowę na dostawę, wdrożenie oraz obsługę systemu informatycznego wspomagającego procesy związane ze sprzedażą węgla. Wartość umowy wynosi ponad 7...

Asseco Poland strategicznym partnerem dla Grupy Telekomunikacji Polskiej

W dniu 2 czerwca br. Asseco Poland podpisała z Telekomunikacją Polską oraz PTK Centertel trzyletnie umowy ramowe, w ramach których Asseco Poland staje się strategicznym dostawcą usług informatycznych. Asseco Poland...

Wyniki Asseco Poland za pierwszy kwartał 2010 roku

Zysk netto Asseco Poland wypracowany w pierwszych trzech miesiącach 2010 roku wyniósł 95 mln zł, co stanowi 27% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik operacyjny jest wyższy o 6% od osiągniętego...

Unia Europejska dofinansuje Asseco

W dniu 25 marca Asseco Poland podpisało umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Kompetencyjnego IT w lokalizacjach: Warszawa, Kraków i Katowice. Wartość projektu przekracza 121 mln...

Rekordowe wyniki Asseco Poland za 2009 rok

Wyniki finansowe Asseco Poland za 2009 rok były zdecydowanie wyższe niż w poprzednim roku, co jest dowodem na to, że firma jest przygotowana także i na trudniejsze czasy. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,1 mld zł co...

Asseco Poland Giełdową Spółką Roku 2009

Asseco Poland zostało Giełdową Spółką Roku 2009. Spółka zajęła pierwsze miejsce na podium także w kategoriach: kompetencje zarządu oraz perspektywy rozwoju, natomiast Asseco Slovakia, spółka z grupy kapitałowej, zajęła...

Budowa Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland w Rzeszowie zakończona

Zakończyła się budowa Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland przy ul. Olchowej w Rzeszowie. Całkowite koszty inwestycji wyniosły ponad 43,6 mln zł. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Nowy prezes zarządu gdańskiej spółki OTAGO

Jarosław Jastrzębski jest nowym prezesem ZUI OTAGO Sp. z o.o. – spółki z grupy kapitałowej Asseco. Zastąpił na tym stanowisku Jerzego Filończuka, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rezygnacja...

Asseco Poland największym polskim producentem oprogramowania w roczniku Book of List 2010

W dniu 25 lutego 2010 roku został opublikowany przez Warsaw Business Journal piętnasty, jubileuszowy rocznik Book of List 2010. Asseco Poland znalazło się na pierwszym miejscu wśród polskich producentów oprogramowania. ...