Aktualności

Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Asseco Poland SA – jako następca prawny firmy ABG SA - podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę ok. 20 mln zł netto. Umowa została zawarta 23 grudnia 2009 roku i dotyczy usług...

Debiut akcji Asseco South Eastern Europe SA na GPW

Na sesji giełdowej w dniu 28 października 2009 r. zadebiutowały akcje spółki Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE). Akcje spółki będą notowane pod nazwą ASSECOSEE i tickerem ASE.
W publicznej ofercie skierowanej do...

Wyniki finansowe Asseco Poland po trzech kwartałach

Informacja prasowa, Warszawa, 16 listopada 2009 Pomimo spowolnienia gospodarczego odczuwalnego w całej Europie wyniki grupy kapitałowej Asseco za pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku są bardzo dobre. Przychody ze...

Zakup udziałów w spółce Terminal Systems SA

Akcje zostały nabyte od osoby prawnej. Całkowite koszty nabycia spółki wynoszą 3,95 mln EUR (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy euro). Terminal Systems specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu...

Duńska spółka IT Practice dołączyła do grupy Asseco. Początek budowy Asseco Northern Europe

W dniu 7 sierpnia Asseco Poland podpisała umowę nabycia 51,65% akcji w duńskiej spółce IT Practice z siedzibą w Kopenhadze. Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 73,7 mln DKK. Akwizycja została sfinansowana ze...

Fundusze europejskie na Centrum IT przyznane

Starania Asseco Poland SA o pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zakończyły się sukcesem.
Fundusze zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie nowoczesnego...

Asseco Poland dla Tele-Fonika Kable

Asseco Poland SA podpisało umowę z Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. na wdrożenie systemu SAP ERP. Wartość umowy wynosi ponad 3 mln zł. Uruchomienie systemu jest planowane na początek 2010 roku. Zawarta umowa obejmuje...

Hiszpańska grupa RAXON dołącza do rodziny Asseco

W dniu 26 lutego br. Asseco Poland podpisała umowę nabycia 55% akcji w spółce RAXON Informatica z siedzibą w Madrycie. Całkowita wartość transakcji wyniosła 15 400 000 Euro. Zakup udziałów został sfinansowany środkami...

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Zbliża się trzecia edycja obchodów 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego Polskie Towarzystwo Informatyczne prowadzi prace przygotowawcze do obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego ‘2008. Pierwsze...

Asseco Poland informatyzuje Biuro Maklerskie Alior Banku

W listopadzie 2008 roku Asseco Poland podpisało z Biurem Maklerskim Alior Banku umowę na udzielenie licencji oraz wdrożenie i świadczenie usług informatycznych na kompleksowy system przeznaczony dla biur maklerskich.  J...

Dom Maklerski Banku Handlowego ponownie wybiera Asseco Poland

W październiku 2008 roku Asseco Poland S.A. podpisało z Domem Maklerskim Banku Handlowego umowę o udzielenie licencji oraz wdrożenie i świadczenie usług informatycznych na kompleksowy system informatyczny przeznaczony...

Kompania Węglowa wybiera Asseco Poland

Asseco Poland SA podpisało z Kompanią Węglową umowę na wdrożenie systemu prowadzenia numerycznego modelu złoża. Wartość kontraktu wynosi ponad 11,5 mln zł brutto. Umowa zawarta pomiędzy Asseco Poland, a Kompanią Węglową...