Aktualności

Asseco Poland strategicznym partnerem dla Grupy Telekomunikacji Polskiej

W dniu 2 czerwca br. Asseco Poland podpisała z Telekomunikacją Polską oraz PTK Centertel trzyletnie umowy ramowe, w ramach których Asseco Poland staje się strategicznym dostawcą usług informatycznych. Asseco Poland...

Wyniki Asseco Poland za pierwszy kwartał 2010 roku

Zysk netto Asseco Poland wypracowany w pierwszych trzech miesiącach 2010 roku wyniósł 95 mln zł, co stanowi 27% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik operacyjny jest wyższy o 6% od osiągniętego...

Unia Europejska dofinansuje Asseco

W dniu 25 marca Asseco Poland podpisało umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie projektu utworzenia Centrum Kompetencyjnego IT w lokalizacjach: Warszawa, Kraków i Katowice. Wartość projektu przekracza 121 mln...

Rekordowe wyniki Asseco Poland za 2009 rok

Wyniki finansowe Asseco Poland za 2009 rok były zdecydowanie wyższe niż w poprzednim roku, co jest dowodem na to, że firma jest przygotowana także i na trudniejsze czasy. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,1 mld zł co...

Asseco Poland Giełdową Spółką Roku 2009

Asseco Poland zostało Giełdową Spółką Roku 2009. Spółka zajęła pierwsze miejsce na podium także w kategoriach: kompetencje zarządu oraz perspektywy rozwoju, natomiast Asseco Slovakia, spółka z grupy kapitałowej, zajęła...

Budowa Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland w Rzeszowie zakończona

Zakończyła się budowa Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland przy ul. Olchowej w Rzeszowie. Całkowite koszty inwestycji wyniosły ponad 43,6 mln zł. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu...

Nowy prezes zarządu gdańskiej spółki OTAGO

Jarosław Jastrzębski jest nowym prezesem ZUI OTAGO Sp. z o.o. – spółki z grupy kapitałowej Asseco. Zastąpił na tym stanowisku Jerzego Filończuka, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rezygnacja...

Asseco Poland największym polskim producentem oprogramowania w roczniku Book of List 2010

W dniu 25 lutego 2010 roku został opublikowany przez Warsaw Business Journal piętnasty, jubileuszowy rocznik Book of List 2010. Asseco Poland znalazło się na pierwszym miejscu wśród polskich producentów oprogramowania. ...

Powołanie komitetu audytu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 9 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich...

Asseco Poland zrealizowało opcję zakupu 3,35% akcji w IT Practice

W dniu 3 lutego 2010 roku Asseco Poland zwiększyło do 55% swoje zaangażowanie w spółce IT Practice z siedzibą w Kopenhadze poprzez nabycie dodatkowych 3,35% akcji. Udziały zostały nabyte od dotychczasowych udziałowców...

Asseco Poland stuprocentowym udziałowcem w gdańskiej spółce OTAGO

Asseco Poland zwiększyło do 100% swoje zaangażowanie w OTAGO poprzez nabycie 5% w gdańskiej spółce. Udziały zostały sprzedane przez osobę fizyczną. Całkowite koszty transakcji nie przekroczyły 800 tys. PLN. Zakup został...

Fuzja Asseco Poland i ABG

W dniu 4 stycznia 2010 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował połączenie spółek Asseco Poland SA i ABG SA. Od tego dnia spółka powstała w wyniku połączenia będzie prowadzić działalność pod firmą Asseco Poland SA, a...