Wydrukuj

Grupa Asseco z nową strukturą organizacyjną w Polsce

Grupa Asseco sfinalizowała proces zmian, związanych z działalnością na polskim rynku. Ich celem było uproszczenie struktury organizacyjnej oraz rozwój kompetencji eksperckich w ramach poszczególnych spółek z Grupy. Z sukcesem przeprowadzono m.in. fuzję Asseco Poland z Infovide-Matrix oraz przeniesienie biznesu infrastrukturalnego do Asseco Data Systems. Ponadto, wzmocniono o nowe zespoły spółkę DahliaMatic, która specjalizuje się w usługach IT w obszarze oprogramowania aplikacyjnego firm trzecich.

Grupa Asseco od 1 lipca 2016 roku będzie funkcjonować na polskim rynku w ramach nowej struktury organizacyjnej. Jej trzon stanowią Asseco Poland,  Asseco Business Solutions,  Asseco Data Systems oraz  DahliaMatic. Każda ze spółek specjalizuje się w jasno określonych obszarach biznesowych, które wzajemnie się uzupełniają.

Jestem przekonany, że we współczesnej informatyce największą siłą jest wysoka specjalizacja ekspercka oraz szybkie i elastyczne reagowanie na realia rynkowe. Aby skutecznie działać na jakimkolwiek rynku, trzeba mieć świetne produkty, ale też taką strukturę organizacyjną, która optymalnie wspiera cele biznesowe firmy. Zreorganizowaliśmy strukturę Grupy Asseco, aby skutecznie i długofalowo budować naszą przewagę konkurencyjną na polskim rynku, który jest dla nas bardzo ważny — powiedział Adam Góral, Prezes Asseco Poland.

Asseco Poland nadal będzie skoncentrowane na produkcji oraz wdrażaniu oprogramowania własnego dla dużych firm i instytucji. Po połączeniu z Infovide-Matrix, Asseco Poland zostało wzmocnione o kompetencje zespołów, pracujących dla administracji publicznej oraz branży bankowej, telekomunikacyjnej i energetycznej. Równolegle przeniesiono Pion Infrastruktury z Asseco Poland do Asseco Data Systems (ADS) – spółki w 100 proc. zależnej od Asseco Poland, która dostarcza produkty i usługi IT oraz rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej. Tym samym ADS stało się w ramach Grupy Asseco centralnym ośrodkiem biznesu infrastrukturalnego w Polsce.

Ponadto, znacząco rozwinięto spółkę DahliaMatic, która jest wyspecjalizowana w sprzedaży, integracji oraz doradztwie w zakresie oprogramowania aplikacyjnego firm trzecich, m.in. SAP, Oracle oraz Microsoft. W wyniku przeprowadzonych zmian do DahliaMatic dołączył zespół SAP z Infovide-Matrix i Pionu Przedsiębiorstw z Asseco Poland, a także pracownicy spółki Solver oraz konsultanci z Centrum Realizacyjnego Infovide-Matrix. Tym samym, DahliaMatic stała się największą polską firmą konsultingowo-wdrożeniową w zakresie rozwiązań IT w regionie.


Wydrukuj