Wydarzenia 18 wrzesień 2023

Ustalenie ceny ostatecznej i ostatecznej liczby nabywanych akcji Asseco Poland, akceptacja ofert sprzedaży oraz ewentualna redukcja liczby akcji