Wydarzenia 28 kwiecień 2022

Okres zamknięty przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...