Wydarzenia 23 listopad 2022

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Asseco za III kwartał 2022 r.

Okres zamknięty przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...