Raporty bieżące

1/2019

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w 2019 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok obrotowy 2018

Jednostkowy raport roczny - 2019-03-25
Skonsolidowany raport roczny - 2019-03-25        

Raport półroczny za I półrocze 2019

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny - 2019-08-21        

Raporty kwartalne

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2019 - 2019-05-23
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za Q3 2019 - 2019-11-20

Pobierz raport Kopiuj link do raportu