Wydrukuj

Rekordowe przychody oraz dynamiczny wzrost na rynkach zagranicznych – wyniki Grupy Asseco po pierwszym półroczu 2016 r.

Grupa Asseco wypracowała 3,7 mld zł przychodów w pierwszych dwóch kwartałach 2016 r. Jest to 14% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. Porównując do tego samego okresu ubiegłego roku, o 9% wzrósł zysk operacyjny, który wyniósł 362 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 11%, osiągając poziom 3 mld zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł na koniec czerwca 143 mln zł.


W dniu 24 sierpnia Grupa Asseco opublikowała wyniki finansowe za pierwszą połowę 2016 r. Jej przychody wyniosły 3,7 mld zł i wzrosły o 14% w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. Przychody Grupy posiadają dużą dywersyfikację sektorową, która rozkłada się odpowiednio na: 41% przedsiębiorstwa, 39% bankowość i finanse oraz 21% administrację publiczną. W pierwszym półroczu rynki zagraniczne stanowiły 78% wartości przychodów całej Grupy. Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą na sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych, które w analizowanym okresie przyniosły 3 mld zł, co stanowi 80% przychodów ogółem.

 

W pierwszym półroczu Asseco kontynuowało współpracę z kluczowymi klientami oraz aktywnie działało na rzecz nowych projektów. W minionych 6 miesiącach Grupa podpisała 3 742 kontraktów i umów. W sierpniu 2016 r. portfel zamówień na ten rok wyniósł ponad 6,9 mld zł i był wyższy o 17% w porównaniu do sierpnia 2015 r.

 

Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki i jesteśmy zadowoleni z rekordowego wzrostu przychodów Grupy Asseco. W szczególności cieszy nas rosnący i znaczący wpływ naszych spółek zagranicznych. To efekt konsekwentnej strategii rozwoju Grupy na rynkach międzynarodowych oraz budowy polskiej globalnej firmy IT. Zdobywając zagraniczne doświadczenie, wciąż aktywnie staramy się przekonać więcej polskich firm do korzystania z naszych usług i produktów. Zwłaszcza, że mamy im do zaoferowania unikalną wiedzę, nie tylko z lokalnego rynku – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. Chętnie dzielimy się również naszymi doświadczeniami w zakresie rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej. Stale pracujemy także nad poprawą naszej efektywności i optymalizacji struktury organizacyjnej, a także nad rozwojem nowych produktów, żeby móc sprostać nowym wyzwaniom na szybko zmieniającym się rynku nowych technologii – dodał.

 

W minionym półroczu Grupa Asseco sfinalizowała proces zmian, związanych z działalnością na polskim rynku. Ich celem było uproszczenie struktury organizacyjnej oraz rozwój kompetencji eksperckich w ramach poszczególnych spółek z Grupy. Z sukcesem przeprowadzono m.in. fuzję Asseco Poland z Infovide-Matrix oraz przeniesienie biznesu infrastrukturalnego do Asseco Data Systems. Ponadto, wzmocniono o nowe zespoły spółkę DahliaMatic, która specjalizuje się w usługach IT w obszarze oprogramowania aplikacyjnego firm trzecich. W rezultacie, od 1 lipca 2016 r. Grupa Asseco funkcjonuje na polskim rynku w ramach nowej struktury organizacyjnej. Jej trzon stanowią Asseco Poland, Asseco Business Solutions, Asseco Data Systems oraz DahliaMatic. Każda ze spółek specjalizuje się w jasno określonych obszarach biznesowych, które wzajemnie się uzupełniają.

 

Zagraniczne spółki z Grupy przeprowadziły w pierwszej połowie roku szereg udanych akwizycji. W Izraelu Formula Systems wzmocniła swoje kompetencje w dziedzinie obronności, kupując 50% udziałów w spółce TSG, a Sapiens przejął firmę Maximum Processing, działającą w segmencie sektora ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych w USA. Ponadto izraelska Magic Software nabyła większościowy pakiet akcji w Roshtov Software Industries, które jest właścicielem platformy deweloperskiej dla instytucji ochrony zdrowia. Wysoki wzrost przychodów na rynku środkowoeuropejskim, to nie tylko wpływ rozwoju organicznego, ale również ubiegłorocznych przejęć w segmencie infrastruktury IT i integracji. Swoje kompetencje w szybko rosnącym obszarze płatności zwiększyło Asseco South Eastern Europe (ASEE), przejmując udziały w Chip Card.

 

Strategia rozwoju Grupy zakłada koncentrację na głównym biznesie, jakim jest tworzenie innowacyjnego oprogramowania dla firm i instytucji, a także dalszą międzynarodową ekspansję oraz budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o umacnianie kompetencji sektorowych.


Wydrukuj