Wydrukuj

Rekordowe przychody oraz dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych – wyniki Grupy Asseco po pierwszym półroczu 2017 r.

Grupa Asseco wypracowała 4,1 mld zł przychodów w pierwszych dwóch kwartałach 2017 r. Jest to 10% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. Zysk operacyjny wyniósł 309 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 12%, osiągając poziom 3,4 mld zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł na koniec czerwca 113 mln zł.

 W dniu 23 sierpnia Grupa Asseco opublikowała wyniki finansowe za pierwszą połowę 2017 r. Jej przychody wyniosły 4,1 mld zł i wzrosły o 10% w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r. Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą na sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych. W analizowanym okresie osiągnęła ona poziom 3,4 mld zł, co stanowi 81% całościowych przychodów Grupy. Na poprawę wyniku w I półroczu 2017 roku decydujący wpływ miały rynki zagraniczne, na których działa Grupa Asseco. Ich udział w przychodach Grupy systematycznie rośnie i stanowi już 83%. Przychody Grupy są zdywersyfikowane nie tylko geograficznie, ale również sektorowo. Rozkładają się odpowiednio na przedsiębiorstwa – 41%, bankowość i finanse – 39% oraz administrację publiczną – 20%.

W pierwszym półroczu Asseco kontynuowało współpracę z kluczowymi klientami oraz aktywnie działało na rzecz nowych projektów. W sierpniu 2017 r. portfel zamówień na ten rok wyniósł ponad 7,4 mld zł i był wyższy o 7% w porównaniu do sierpnia 2016 r.

 

Działamy w ponad 50 krajach i widzimy duże zapotrzebowanie na produkty oraz usługi IT. Wykorzystujemy tę sytuację, by jeszcze skuteczniej rozwijać Grupę Asseco oraz budować wartość dla jej akcjonariuszy. W pierwszym półroczu 2017 roku osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki i jesteśmy zadowoleni z rekordowego wzrostu przychodów Grupy. W szczególności cieszy nas rosnący oraz znaczący wpływ naszych spółek zagranicznych w tym, m.in. Asseco South Eastern Europe i Asseco Central Europe. Dynamicznie rozwijamy segment ERP, a także zdobywamy międzynarodowe kontrakty w różnych sektorach. Nasze polskie systemy dla bankowości eksportujemy już do Austrii, Czech, Gruzji, Nigerii, a także do jednego z państw Europy Zachodniej. Ostatnio rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w sektorze bankowym w Wietnamie — powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. W sierpniu częściowo zrealizowaliśmy zyski na naszej inwestycji i sprzedaliśmy pakiet 20% akcji w Formula Systems. W sumie z transakcji oraz wcześniejszych dywidend otrzymaliśmy ponad 450 mln zł i z nawiązką zwróciła się już nam początkowa inwestycja w tą spółkę. Nadal pozostajemy największym akcjonariuszem Formula Systems i posiadamy pakiet ponad 26% akcji wartych ok. 500 mln złotych. Dzięki tej transakcji zdobyliśmy środki na dalsze inwestycje – dodał.

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku Spółki izraelskie utrzymały wysoką dynamikę wzrostów przychodów (22%) przekraczając 2,5 mld zł. Warto zauważyć, że Sapiens umocnił obecność na rynku amerykańskim, poprzez akwizycję firmy ubezpieczeniowej StoneRiver. W Europie Środkowej sprzedaż wzrosła o 13%, m.in. dzięki intensywnemu rozwojowi w segmencie ERP. Na rynku Europy południowo-wschodniej przychody wzrosły o 9% i były wsparte poprawą przychodów w sektorze bankowości. Rynek zachodnioeuropejski osiągnął wynik o 2% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku m.in. dzięki koncentracji na sprzedaży rozwiązań własnych w Hiszpanii, Europie Zachodniej, a także rynkach afrykańskich, na których działa portugalska spółka Exictos. W Polsce odnotowano 14% spadek przychodów przede wszystkim ze względu na przeciągającą się stagnację w sektorze zamówień publicznych. Warto jednak zwrócić uwagę na wzrost wyniku Asseco Business Solutions, które specjalizuje się w rozwiązaniach ERP.
 

Wiadomości powiązane z tym tematem


Wydrukuj