Wydrukuj

Połączenie Asseco Poland S.A. z SKG S.A.

Plan połączenia Asseco Poland S.A. i SKG S.A. (opublikowane 17.03.2020)

1) Ogłoszenie Planu Połączenia

2) Plan połączenia wraz z załącznikami

3) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta:

   1) Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok 2018

   2) Sprawozdanie z działalności Asseco Poland S.A. za rok 2018

   3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018

   4) Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok 2017

   5) Sprawozdanie z działalności Asseco Poland S.A. za rok 2017

   6) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017

   7) Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok 2016

   8) Sprawozdanie z działalności Asseco Poland S.A. za rok 2016

   9) Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016

  10) Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 2016

  11) Sprawozdanie finansowe SKG S.A. za rok 2018

  12) Sprawozdanie z działalności SKG S.A. za rok 2018

  13) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018

  14) Sprawozdanie finansowe SKG S.A. za rok 2017

  15) Sprawozdanie z działalności SKG S.A. za rok 2017

  16) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017

  17) Sprawozdanie finansowe SKG S.A. za rok 2016

  18) Sprawozdanie z działalności SKG S.A. za rok 2016

  19) Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016

4) I zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

5) II zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia


Wydrukuj