pl
  • PL
  • EN
Wydrukuj

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie usług

W związku z realizacją projektu nr 76 pod nazwą „Cyber Rapid Response Toolbox for Defence Use”, realizowanego przez Zamawiającego, zwracamy się z Zapytaniem ofertowym nr 1/2023/CYBER4DE na wykonanie usługi audytu i testów penetracyjnych poziomu bezpieczeństwa prototypu systemu CYBER4DE w formie aplikacji webowej oraz infrastruktury sieciowej i serwerowej.

Pełna treść zapytania ofertowego została zawarta w dokumencie pn. „Zapytanie ofertowe nr 1/2023/CYBER4DE”.

Informujemy, że załącznik nr II do Zapytania ofertowego nr 1/2023/CYBER4DE pn. „Specyfikacja przedmiotu zamówienia” zostanie przesłany Wykonawcy po skierowaniu przez niego prośby o udostępnienie na adres e-mail: [email protected].

Oferty należy składać w formie elektronicznej w postaci skanu Formularza ofertowego wraz z załącznikami (w formacie pdf), przesłanego na adres  e-mail: [email protected].

Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2023 r. o godz. 10.00. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty na adres e-mail: [email protected]

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Grzegorz Warzocha - Dyrektor Biura Projektów Unijnych w Asseco Poland S.A.

e-mail: [email protected]

 

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (European Defence Industry Development Programme - EDIDP).  Projekt jest realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie numer: EDIDP-CSAMN-EDICT-2020-76-CYBER4DE.

Asseco Poland S.A. nie odpowiada za treść i zawartość informacji o Zapytaniu ofertowym nr 1/2023/CYBER4DE powielaną na stronach innych portali internetowych.

Wszelkie prawa autorskie do załączonych dokumentów oraz informacji w nich zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżonych przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim, kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Poland S.A. jest zabronione.

    Pobierz pliki


    Wydrukuj