Aktualności

Asseco Poland – kontynuacja współpracy z BOŚ SA

W dniu 26 kwietnia 2007 roku Asseco Poland podpisało z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowę w przedmiocie centralizacji systemu defBank Pro. Wartość transakcji wynosi 14,5 mln zł. Projekt zostanie zakończony jeszcze w...

Asseco Poland - sprzedaż akcji Asseco Czech Republic

W dniu 25 kwietnia 2007 roku Asseco Poland podpisało umowę sprzedaży 25% akcji (329 akcji), Asseco Czech Republic. Akcje trafią do słowackiego filara Grupy Asseco – Asseco Slovakia. Wartość transakcji wynosi 21,4 mln zł....

Spółka PVT zmieniła nazwę na Asseco Czech Republic

PVT a.s., spółka należąca do Grupy Kapitałowej Asseco, zmieniła nazwę na Asseco Czech Republic a.s. W dniu 2 kwietnia Spółka otrzymała informację od Sądu Rejonowego w Pradze o rejestracji zmiany nazwy.

SAFO dołącza do Asseco Business Solutions

W dniu 28 marca Asseco Business Solutions SA (dawniej Incenti SA) nabyła 28,3% udziałów w SAFO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Całkowita wartość transakcji wyniosła 17,2 mln zł. Nabycie znaczących udziałów w SAFO jest...

Asseco Poland wdrożyło system def3000 oraz bankowość elektroniczną w Toyota Bank Polska

Spółka Asseco Poland zakończyła w Toyota Bank Polska wdrożenie systemu transakcyjnego def3000 oraz rozwiązań bankowości elektronicznej. Uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Toyota Bank Polska miało miejsce 20...

Asseco Poland kontynuuje konsolidację polskiego rynku producentów oprogramowania typu ERP

Incenti SA, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Asseco, zmieniła nazwę na Asseco Business Solutions SA (ABS). W dniu 6 lutego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwaliło zmianę nazwy Incenti na Asseco Business...

Wyniki finansowe za 2006 rok - Asseco Poland i Softbank ponad dwukrotnie zwiększyły zysk netto.

Asseco Poland i Softbank połączyły się 4 stycznia 2007 roku. Wyniki finansowe wypracowane w 2006 roku Spółki prezentują oddzielnie. Pierwsza prezentacja wyników „nowego” Asseco Poland, po połączeniu z Softbankiem, będzie...

Asseco Poland zacieśnia współpracę z Deutsche Bank PBC

Spółka Asseco Poland podpisała umowę z Deutsche Bank PBC na wdrożenie rozwiązania informatycznego do obsługi produktów oferowanych w ramach linii biznesowej Consumer Finance DB PBC. Rozwiązanie Asseco Poland jest...

Asseco Poland dostarczy zintegrowany system informatyczny dla Spółdzielczej Grupy Bankowej

W dniu 31 stycznia 2007 roku Asseco Poland SA podpisało umowę z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA (GBW) na dostarczenie głównego systemu informatycznego dla Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB). Przy założeniu, że...

Datalock a.s. dołącza do Grupy Kapitałowej Asseco

W dniu 8 stycznia 2007 roku, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka Asseco Slovakia a.s. podpisała umowę nabycia 51,04% akcji słowackiej spółki Datalock a.s. Całkowity koszt inwestycji wyniesie od...

Powstała największa polska spółka informatyczna. Asseco Poland i Softbank połączyły się.

Zapowiadane od maja 2006 roku połączenie Asseco Poland SA i Softbank SA stało się faktem. W dniu 4 stycznia 2007 roku, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał połączenie spółki Softbank SA ze spółką Asseco...