Wydarzenia sierpień 2021

Publikacja raportu półrocznego Grupy Asseco

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Asseco za I półrocze 2021 r.

Okres zamknięty przed publikacją wyników finansowych

Okres zamknięty obowiązujący w związku z publikacją raportów okresowych, w którym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz prokurenci i osoby z nimi blisko związane nie mogą nabywać ani zbywać akcji Asseco Poland na...