Wydrukuj

Ponad 5,4 mld zł przychodów i rekordowy zysk Grupy Asseco w trzecim kwartale 2017 roku w wyniku transakcji sprzedaży części akcji Formula Systems.

Na wyniki Grupy Asseco w pierwszych 9 miesiącach 2017 roku istotny wpływ miała transakcja sprzedaży części akcji Formula Systems i w konsekwencji brak konsolidacji wyników tej spółki w sierpniu i wrześniu br. Grupa po pierwszych trzech kwartałach 2017 roku wypracowała 5,4 mld zł przychodów, czyli o 5% mniej niż rok wcześniej. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 79% i wyniósł rekordowe 402 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2017 roku przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych osiągnęły poziom 4,3 mld zł, a zysk operacyjny wyniósł 426 mln zł.


Kluczowy wpływ na wyniki finansowe Grupy Asseco w okresie pierwszych 9 miesięcy 2017 roku miała sprzedaż części akcji Formula Systems. Wpływ tej transakcji z jednej strony przyniósł dodatkowy zysk, który odzwierciedla bardzo dobry wynik na poziomie zysku netto dla akcjonariuszy, w sumie wynoszący 402 mln zł. To oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku aż o 79%. Z drugiej strony, ze względu na brak konsolidacji Formula Systems w sierpniu i wrześniu br. wyniki na poziomie przychodów i zysku operacyjnego są odpowiednio niższe – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Gdybyśmy w tym okresie konsolidowali Formula Systems tak, jak dotychczas, to sprzedaż byłaby wyższa o prawie 900 mln zł. Po uwzględnieniu tej kwoty przychody Grupy wyniosłyby, po pierwszych 9 miesiącach tego roku 6,28 mld zł. W tym kontekście warto przypomnieć, że z początkiem października wskutek podpisania porozumienia z drugim największym akcjonariuszem Formula Systems udało się odzyskać kontrolę nad spółką i Asseco Poland ponownie będzie konsolidowało wyniki tego holdingu w kolejnych kwartałach – dodał.

 
Obecnie rynki zagraniczne stanowią istotną część przychodów Grupy Asseco – w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku 80% sprzedaży Grupy zostało zrealizowane poza Polską. Wzrost przychodów nastąpił na rynku środkowoeuropejskim (+11%), zachodnioeuropejskim (+8%) oraz południowo-wschodniej Europy (+5%).

Przychody Grupy są bardzo dobrze zdywersyfikowane nie tylko w ujęciu geograficznym, ale również w ujęciu sektorowym. Sprzedaż dla poszczególnych sektorów wyniosła odpowiednio: 40% – sektor przedsiębiorstw, 39% – sektor finansowy, oraz 21% – sektor administracji publicznej. Fundamentem działalności i strategii rozwoju Asseco pozostaje sprzedaż własnych rozwiązań informatycznych, która w minionym okresie wyniosła ponad 4,3 mld zł. Stanowi to ponad 80% przychodów ogółem.

Asseco kontynuuje współpracę z kluczowymi klientami i aktywnie działa na rzecz nowych projektów. W listopadzie 2017 r. portfel zamówień wyniósł ponad 7,6 mld zł i był wyższy o 1% w stosunku do zeszłego roku.


Wydrukuj