Aktualności

Asseco Poland największym polskim producentem oprogramowania w roczniku Book of List 2010

W dniu 25 lutego 2010 roku został opublikowany przez Warsaw Business Journal piętnasty, jubileuszowy rocznik Book of List 2010. Asseco Poland znalazło się na pierwszym miejscu wśród polskich producentów oprogramowania. ...

Powołanie komitetu audytu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Asseco”) informuje, że w dniu 9 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich...

Asseco Poland zrealizowało opcję zakupu 3,35% akcji w IT Practice

W dniu 3 lutego 2010 roku Asseco Poland zwiększyło do 55% swoje zaangażowanie w spółce IT Practice z siedzibą w Kopenhadze poprzez nabycie dodatkowych 3,35% akcji. Udziały zostały nabyte od dotychczasowych udziałowców...

Asseco Poland stuprocentowym udziałowcem w gdańskiej spółce OTAGO

Asseco Poland zwiększyło do 100% swoje zaangażowanie w OTAGO poprzez nabycie 5% w gdańskiej spółce. Udziały zostały sprzedane przez osobę fizyczną. Całkowite koszty transakcji nie przekroczyły 800 tys. PLN. Zakup został...

Fuzja Asseco Poland i ABG

W dniu 4 stycznia 2010 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował połączenie spółek Asseco Poland SA i ABG SA. Od tego dnia spółka powstała w wyniku połączenia będzie prowadzić działalność pod firmą Asseco Poland SA, a...

Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Asseco Poland SA – jako następca prawny firmy ABG SA - podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę ok. 20 mln zł netto. Umowa została zawarta 23 grudnia 2009 roku i dotyczy usług...

Debiut akcji Asseco South Eastern Europe SA na GPW

Na sesji giełdowej w dniu 28 października 2009 r. zadebiutowały akcje spółki Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE). Akcje spółki będą notowane pod nazwą ASSECOSEE i tickerem ASE.
W publicznej ofercie skierowanej do...

Wyniki finansowe Asseco Poland po trzech kwartałach

Informacja prasowa, Warszawa, 16 listopada 2009 Pomimo spowolnienia gospodarczego odczuwalnego w całej Europie wyniki grupy kapitałowej Asseco za pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku są bardzo dobre. Przychody ze...

Zakup udziałów w spółce Terminal Systems SA

Akcje zostały nabyte od osoby prawnej. Całkowite koszty nabycia spółki wynoszą 3,95 mln EUR (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy euro). Terminal Systems specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu...

Duńska spółka IT Practice dołączyła do grupy Asseco. Początek budowy Asseco Northern Europe

W dniu 7 sierpnia Asseco Poland podpisała umowę nabycia 51,65% akcji w duńskiej spółce IT Practice z siedzibą w Kopenhadze. Całkowite koszty transakcji nie przekroczą 73,7 mln DKK. Akwizycja została sfinansowana ze...

Fundusze europejskie na Centrum IT przyznane

Starania Asseco Poland SA o pozyskanie środków z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zakończyły się sukcesem.
Fundusze zostaną przeznaczone na budowę i wyposażenie nowoczesnego...

Asseco Poland dla Tele-Fonika Kable

Asseco Poland SA podpisało umowę z Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. na wdrożenie systemu SAP ERP. Wartość umowy wynosi ponad 3 mln zł. Uruchomienie systemu jest planowane na początek 2010 roku. Zawarta umowa obejmuje...