Wydrukuj

Oświadczenie w sprawie komunikatu UOKiK

W związku z komunikatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczącym przeszukań w siedzibach Asseco Poland, Comarch Healthcare oraz Bestprojects, w związku z wszczętym przez Prezesa UOKiK postepowaniem wyjaśniającym, dotyczącym możliwości zawarcia porozumienia ograniczającego prawo konkurencji, które mogło dotyczyć postępowań przetargowych na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych, wykorzystywanych przez służbę zdrowia, informujemy, że od początku spółka zadeklarowała pełną gotowość współpracy z przedstawicielami Urzędu prowadzącymi to postępowanie w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Spółka udostępniła kontrolerom UOKiK wszelkie potrzebne dokumenty, informacje oraz udzieliła wszelkich wyjaśnień. Oświadczamy, iż postępowanie ma charakter wyjaśniający i nie toczy się przeciwko Asseco Poland.

W pełni szanujemy prawo i obowiązek UOKiK do prowadzenia postępowań wobec przedsiębiorców, których podejrzewa się lub na których został złożony donos o działania mogące ograniczać konkurencję. Zarząd podkreśla jednak, że Spółka w swojej działalności zawsze przestrzega  przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wszelkie pytania dotyczące tej sprawy prosimy kierować bezpośrednio do Urzędu, jako organu właściwego dla prowadzonego postepowania wyjaśniającego.


Wydrukuj