pl
  • PL
  • EN
Wydrukuj

Matrix42 dołącza do Grupy Asseco

Asseco Germany nabyło kolejną niemiecką spółkę informatyczną. Matrix42 dołącza do Grupy Asseco.

W dniu 15 styczna 2008 roku Asseco Germany SA, spółka zależna Asseco Poland SA, nabyła 97,5% akcji spółki matrix42 AG z siedzibą Neu-Isenburg, w Niemczech. Całkowita wartość transakcji, wraz z jej kosztami, nie powinna przekroczyć 26,2 mln EUR. Matrix42 AG jest kolejną niemiecką spółką, która dołączyła do Grupy Kapitałowej Asseco. We wrześniu 2007 roku Asseco Germany SA nabyła 80% udziałów w spółce AP-AG, która jest wiodącym producentem oprogramowania typu ERP na tym rynku.

Asseco Germany nabyła 97,53% akcji matrix42. Pozostałe 2,47% akcji pozostaje w rękach założycieli spółki. W ramach rozliczenia dawnych zobowiązań matrix42, Asseco Germany sprzeda osobom zarządzającym spółką matrix42 0,7% jej akcji.

Spółka matrix42 AG powstała 15 lat temu. Znajduje się w czołówce producentów oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (lifecycle management) w Niemczech. Matrix42 AG prowadzi działalność głównie w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Poprzez swoją spółkę zależną matrix42 USA, w której posiada 100% udziałów, jest obecna także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Portfolio klientów matrix42 zawiera ponad 1000 firm. Łącznie spółka wykonała ponad 3,6 mln instalacji swojego rozwiązania. Wśród klientów spółki znajdują się takie firmy jak: Deutsche Telecom, użytkujący produkty matrix42 na 152.000 stanowiskach, jak również Lufthansa Systems, Thomas Cook, BMW Financial Services, Volkswagen Financial Services i wiele innych. Plany na najbliższe lata zakładają dalszy rozwój sprzedaży produktów matrix42 przy wykorzystaniu regionalnej struktury sprzedaży Asseco Poland SA.

Matrix42 AG zatrudnia 131 pracowników. Spółka planuje wypracować w 2008 roku przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 20,0 mln EUR, natomiast zysk operacyjny w wysokości około 3,0 mln EUR.

Matrix42 AG jest kolejną niemiecką spółką, która dołączyła do Grupy Kapitałowej Asseco. We wrześniu 2007 roku Asseco Germany nabyło 80% udziałów w spółce AP Automation+Productivity AG Group (AP-AG Group) – wiodącym producencie oprogramowania typu ERP. Wartość transakcji wyniosła 11,5 mln EUR.

 


O Asseco Poland:
Asseco Poland (ACP) jest największą polską spółką informatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania własnego, głównie dla sektora finansowego, administracji publicznej i przedsiębiorstw. Jako jedyna polska firma buduje i wdraża własnego autorstwa scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne dla sektora bankowego. Obecne Asseco Poland powstało z połączenia dwóch giełdowych Spółek: Softbank SA oraz Asseco Poland SA (dawniej: COMP Rzeszów SA). Fuzja miała miejsce w styczniu 2007 roku. Więcej informacji na stronie: http://www.asseco.pl

Kontakt dla Mediów:
Katarzyna Drewnowska
Asseco Poland SA/ Biuro w Warszawie
Phone: +48 22 87 86 478
Fax: +48 22 87 86 471
Mobile: +48 609 132 648
E-mail: [email protected]


Wydrukuj