Aktualności

Sapiens International Corporation, izraelska spółka z Grupy Asseco, ogłosiła wyniki 2010 rok. Zysk netto wzrósł o blisko 50%.

Sapiens International, notowana na NASDAQ i TASE spółka z Grupy Asseco, dostawca innowacyjnych rozwiązań w zakresie oprogramowania dla instytucji ubezpieczeniowych wypracowała w 2010 roku 52,2 mln dolarów przychodów ze...

Asseco Poland dla zabytkowej Hali Stulecia we Wrocławiu

Pion Automatyki Budynków i Data Center Asseco Poland uzyskał prestiżowy kontrakt. Jego specjalistom powierzono wykonanie pełnego zakresu instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki wentylacji i...

Magic Software, spółka z Grupy Asseco, podała rekordowe wyniki za IV kwartał i cały rok 2010

Zysk Magic Software, izraelskiej spółki z Grupy Asseco notowanej na Nasdaq, w 2010 r. wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 11,7 mln USD.
Magic...

Asseco Poland S.A. wykona miejską sieć szerokopasmową w Elblągu

Firma Asseco Poland S.A. zawarła z Urzędem Miasta Elbląga umowę o wartości 27,2 mln zł brutto na dostawę i instalację sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji aktywnej części projektu „Budowa Miejskiej Sieci...

Kontrakt Otago z Urzędem Miejskim w Łowiczu

ZUI Otago, spółka z Grupy Asseco, zawarła z Urzędem Miejskim w Łowiczu kontrakt o wartości 3,2 mln zł. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania niezbędnych do realizacji projektu „E-Urząd w...

Umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Asseco Poland S.A. kontynuuje współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W grudniu zawarte zostały kolejne kontrakty, których łączna wartość przekracza 60 mln zł netto. 28 grudnia Asseco...

Rozwiązania Asseco służą ochronie przeciwpowodziowej

Alatus, spółka z Grupy Asseco, wygrała przetarg i zawarła umowę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) o wartości 2, 42 mln zł brutto. Umowa dotyczy dostawy sprzętu serwerowego oraz realizacji usług...

Kontrakt PostInfo z TK Telekom

Spółka TK Telekom wdraża system FRED, który służy do zarządzania interkonektowym ruchem głosowym z funkcjonalnością antyfraudową. Oprogramowanie i usługi PostInfo, spółki z Grupy Asseco, zostały wybrane spośród...

ZUI Otago, spółka z Grupy Asseco, została Gazelą Biznesu

Zakład Usług Informatycznych Otago Sp. z o.o. z Gdańska znalazł się w prestiżowym gronie Gazeli Biznesu 2010. Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży z 6,6 mln zł w 2007 roku do 9,5 mln w 2009, czyli o 43,88 procent. ...

Finalizacja transakcji nabycia przez Asseco Poland izraelskiej spółki Formula Systems

W dniu 25 listopada zostały spełnione wszystkie warunki umowy nabycia akcji w grupie Formula Systems, co oznacza, że Asseco Poland stało się pełnoprawnym właścicielem informatycznego holdingu. Pierwszym ze spełnionych...

315 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2010 roku. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Asseco po trzech kwartałach 2010 roku są wyższe niż w pierwszych dziewięciu miesiącach rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wynoszą 2,192 mld zł, co stanowi 4-procentowy wzrost w...

Klienci Asseco Liderami Informatyki

Urząd Miasta Szczecina ponownie zdobył tytuł Lidera Informatyki 2010 w kategorii administracja publiczna. MPWiK Wrocław został Liderem Informatyki 2010 wśród firm z sektora Utilities. Dwóch klilentów Asseco Poland...