pl
  • PL
  • EN
Wydrukuj

Fuzja Asseco Poland i ABG

W dniu 1 października 2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował połączenie spółek Asseco Poland SA i ABG SA. Dzień wcześniej zostały zawieszone notowania akcji ABG SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsze notowanie akcji połączonych firm planowane jest najpóźniej w ciągu 14 dni.

Celem połączenia Asseco Poland z ABG jest uporządkowanie kompetencji w ramach Grupy oraz stworzenie silnych centrów biznesowych. Fuzja doprowadzi do osiągnięcia wyraźnych synergii kosztowych oraz rozwoju oferty produktowej Grupy Asseco w Polsce. Ważnym elementem przemawiającym za połączeniem jest także wykluczenie ewentualnej wzajemnej konkurencji.

Dzięki fuzji zasoby ABG dedykowane do obsługi sektora bankowego zostały przeniesione do pionu banków komercyjnych w Asseco Poland. Natomiast na bazie dotychczasowych kompetencji ABG, związanych z obsługą sektorów: telekomunikacyjnego, rolniczego, służby zdrowia, służb mundurowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej została wyodrębniona w ramach Grupy Asseco spółka dedykowana do obsługi tych sektorów. W „nowym ABG” Asseco Poland SA ma 100% udziałów.

Przesunięcia zasobów pomiędzy spółkami z Grupy Asseco, działającymi w Polsce, będą dotyczyć także kompetencji integracyjnych. Zespoły integracyjne z Asseco Poland, ABG oraz firmy OptiX zostaną przesunięte do Asseco Systems, która to spółka zajmie się obsługą całej Grupy w zakresie integracji.

Po zakończeniu procesu opisanych powyżej przesunięć zasobów w ramach Grupy powstaną cztery centra biznesowe odpowiedzialne za:

  1. Asseco Poland – spółka matka – sektor bankowy, ubezpieczeniowy, administracji publicznej, kluczowych przedsiębiorstw
  2. Asseco Business Solutions – sektor przedsiębiorstw z naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa
  3. „nowe ABG” – administracja samorządowa, opieka zdrowotna, służby mundurowe, energetyka, rolnictwo, telekomunikacja, przedsiębiorstwa komunalne
  4. Asseco Systems – spółka integracyjna obsługująca w tym zakresie wszystkie spółki z Grupy Asseco w Polsce

Wydrukuj