Wydrukuj

Firmom potrzeba ekspertów i wiedzy, by cyfryzować biznes

Dla 61% firm największą barierą we wdrażaniu narzędzi do cyfryzacji dokumentów jest brak specjalistów w tym zakresie – wynika z raportu Asseco pt.” Luka paperless i inne wyzwania na drodze do cyfryzacji dokumentów w biznesie”. Co ciekawe mocniej ten problem odczuły firmy, które już korzystają z rozwiązań cyfrowych i wdrożyły w swojej organizacji podpis elektroniczny (65%). Wśród tych, które jeszcze tego nie zrobiły, niedobór specjalistów dostrzega 49%.

Pobierz pełną publikację!

Brakuje 50 tys. specjalistów od cyfryzacji.

Z raportu opracowanego przez Asseco wynika, że główną barierę uniemożliwiającą firmom cyfryzację dokumentów jest niedobór specjalistów w tej dziedzinie. Odczuwa ją ponad 60% przedsiębiorstw. Szacuje się, że w Polsce brakuje obecnie 50 tys. informatyków w tym: programistów, deweloperów i architektów, ale również liderów, którzy są w stanie przeprowadzić organizację przez cyfrową zmianę.

Branża IT od dawna zmaga się z niedoborem specjalistów, co ogranicza dostępność usług i powoduje wzrost ich kosztów. Cyfryzacja obejmuje tak wiele dziedzin naszego życia, że brak kadr w dłuższym terminie będzie przekładać się na całą gospodarkę. Z naszego badania wynika, że problem dostrzegają również przedsiębiorcy z innych branż, którzy chcieliby cyfryzować swój biznes, ale często nie posiadają w zespołach wiedzy i kompetencji, aby wdrożyć odpowiednie rozwiązanie. Problem pojawia się już na samym początku, bo wiele firm nie jest nawet w stanie precyzyjnie sformułować swoich oczekiwań, jeśli chodzi o rozwiązania cyfrowe czy z zakresu cyberbezpieczeństwa. A cyfryzacja wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej, ale również kompleksowego podejścia na różnych poziomach i zrozumienia zmiany wewnątrz organizacji. Dlatego potrzebna jest szeroka współpraca różnych środowisk biznesu, ekspertów branżowych, administracji i uczelni wyższych, aby z jednej strony podnosić kompetencje obecnych pracowników, a z drugiej intensywnie rozwijać system kształcenia przyszłych pokoleń specjalistów IT. Asseco jako lider cyfryzacji w Polsce już teraz angażuje się w inicjatywy takie jak Cyber Science, aby wspierać środowisko akademickie w przygotowywaniu programów nauczania i specjalistycznych kierunków studiów mówi Andrzej Dopierała, Prezes Asseco Data Systems, Wiceprezes Asseco Poland

Niedostosowane prawo i brak dobrych przykładów cyfryzacji.

Przedsiębiorcy wśród barier utrudniających cyfryzację widzą również słabe dostosowanie prawa (43%), a także brak dobrych, branżowych przykładów udanych cyfryzacji, które przyniosły realne korzyści firmom. Takie ograniczenie dostrzega 41% badanych.

Raport „Luka paperless i inne wyzwania na drodze do cyfryzacji dokumentów w biznesie” został opracowany na podstawie badania przeprowadzone przez Civitta Polska na zlecenie Asseco Data Systems metodą CATI na próbie 316 firm zatrudniających 100 lub więcej pracowników. Rozkład badanej próby odzwierciedla strukturę przedsiębiorstw w Polsce w tym segmencie wielkości. Wśród badanych firmy były m.in. podmioty z branży przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego, opieki zdrowotnej, budownictwa, sektora finansów i ubezpieczeń oraz transportu.

Pobierz pełną publikację!


Wydrukuj