Wydrukuj

Dynamiczny rozwój we wszystkich segmentach działalności – rekordowe przychody i zysk operacyjny Grupy Asseco

W 2018 po raz pierwszy w historii przychody Grupy Asseco przekroczyły poziom 9,3 mld złotych, a zysk operacyjny wyniósł 796,8 mln złotych, czyli o 36% więcej niż w 2017 roku. Grupa wypracowała bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach i obszarach działalności. Intensywnie rozwijała się zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 85% swojej sprzedaży. Fundamentem działalności Asseco pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która w minionym roku wyniosła ponad 7,5 mld zł, co stanowi 80% przychodów Grupy.

Porównywalne wyniki Grupy uwzględniające konsolidację wyników Formula Systems za cały rok 2017, były w roku 2018 lepsze niż rok wcześniej – przychody Grupy oraz sprzedaż oprogramowania i usług własnych wzrosły o 7%, a zysk operacyjny był wyższy o 30%.

Przychody Grupy Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i w 2018 roku rozłożyły się na przedsiębiorstwa – 38%, bankowość i finanse – 40% oraz administrację publiczną – 22%. Grupa jest także zdywersyfikowana geograficznie i prezentuje swoje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Asseco Poland (rynek polski), Grupa Formula Systems (rynek izraelski) oraz Asseco International (pozostałe rynki międzynarodowe).

To był bardzo dobry rok dla Asseco. Nasze przychody osiągnęły najwyższy w historii poziom ponad 9,3 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 796,8 mln zł, co jest także rekordowym wynikiem. Dynamicznie rozwijaliśmy się we wszystkich segmentach naszej działalności: Asseco Poland, Asseco International oraz Formula Systems. Skutecznie rozwijaliśmy sprzedaż własnego oprogramowania oraz przeprowadziliśmy udane akwizycję. Stale też rozwijamy nasze innowacje, bo będąc dużą międzynarodową firmą chcemy zachować świeżość i elastyczność startupów. Jednak nasze podejście do innowacji jest pragmatyczne – produkty Asseco powstają w oparciu o realne potrzeby rynku i przy ścisłej współpracy z klientami – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Na rynku polskim bardzo dobre rezultaty wypracowano w sektorze bankowości i finansów. Istotny wzrost w tym obszarze wynika z konsekwentnego rozwoju sprzedaży własnych produktów bankowych, z którymi Asseco Poland coraz aktywniej wychodzi za granicę. W 2018 roku do Asseco Poland dołączyła również spółka Nextbank, która sprzedaje swój system core bankingu w opcji chmurowej dla banków na Filipinach.

Segment Asseco International, w ramach którego rozwijana jest działalność międzynarodowa Grupy, zwiększył przychody ze sprzedaży o 16% w porównaniu z 2017 rokiem. Asseco umacniało swoją pozycję w Europie Centralnej dzięki przeprowadzonym akwizycjom, a także rosnącej sprzedaży systemów klasy ERP i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu. Asseco Central Europe podpisało również kilka istotnych kontraktów z instytucjami z sektora publicznego w Czechach.

Kolejny rekordowy rok ma za sobą Asseco South Eastern Europe, które konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku płatności, a zaawansowane rozwiązania z tego obszaru oferuje obecnie pod nową marką Payten. Z powodzeniem realizuje również strategię międzynarodowej ekspansji. W ostatnim czasie weszła na rynki hiszpańskojęzyczne, a w planach ma kolejne akwizycje. Przychody zwiększyły również spółki działające na rynku zachodnioeuropejskim oraz w afrykańskich krajach portugalskojęzycznych.

Spółki z Grupy Formula Systems kontynuują wzrost m.in. dzięki udanym akwizycjom na rynku izraelskim oraz w USA i wejściu w nowe, perspektywiczne obszary biznesowe. Sapiens, który jest jednym z największych dostawców rozwiązań IT dla sektora ubezpieczeniowego na świecie, po trudnym 2017 roku, powrócił na ścieżkę wzrostu i zauważalnie poprawił swoje wyniki.

Obecnie portfel zamówień Grupy na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi 6,2 mld zł i jest o 14% wyższy w porównaniu do backlogu prezentowanego w marcu 2018 roku.

Asseco Poland konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i nieprzerwanie dzieli się z nimi zyskiem. W tym roku Zarząd spółki zarekomendował wypłatę najwyższej w historii dywidendy.

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy oraz obiecujące perspektywy rozwoju pozwoliły nam na zarekomendowanie rekordowej dywidendy i przeznaczenie w tym roku na ten cel 254,8 mln zł. Asseco od lat konsekwentnie dzieli się swoimi osiągnięciami z akcjonariuszami i na wypłatę dywidend przeznaczyło dotychczas prawie 2 mld zł – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Zarekomendowana przez Zarząd Spółki kwota dywidendy stanowi równowartość 3,07 zł na jedną akcję Asseco Poland i przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 6,1 % (licząc na 25 marca 2019 roku).


Wydrukuj