Wydrukuj

Asseco wdrożyło zaawansowany, jednorazowy podpis elektroniczny w Santander Consumer Bank

Zawieranie umów kredytowych w Santander Consumer Bank zostało przyspieszone o 30% dzięki zastosowaniu jednorazowego podpisu elektronicznego. Asseco jest odpowiedzialne za wdrożenie usług zaufania oraz zapewnienie pełnego wsparcia, które obejmuje aspekty technologiczne, prawne oraz organizacyjne. Dzięki temu zwiększono szybkość, efektywność, a także wygodę pracy pracowników u partnerów handlowych oraz podniesiono jakość usług i skrócono czas obsługi klientów.  

Przeczytaj również: Case Study - Zawieranie umów kredytowych szybsze o 30%


Bank przyjazny klientowi

Dynamiczny rozwój Santander Consumer Bank – Banku od kredytów, stale zwiększająca się sieć sprzedaży, chęć zaspokojenia potrzeb pracowników oraz klientów, a także rezygnacji z czasochłonnego, „papierowego” obiegu dokumentów sprawiły, że podjęto decyzję o wprowadzeniu nowoczesnych usług zaufania. Celem projektu było stworzenie procesu podpisywania umowy kredytu konsumenckiego zgodnego z ideą paperless, regulacjami unijnymi eIDAS oraz najwyższymi standardami user experience.

Jesteśmy instytucją finansową w Polsce, która w 2020 roku może posługiwać się tytułem „Bank Przyjazny Klientowi”, przyznanym w procesie niezależnej certyfikacji prowadzonej przez firmę badawczą Experience Institute. 97% naszych klientów jest zdania, że jako bank mamy proste procedury, dzięki którym można w łatwy sposób zawnioskować o kredyt. Wdrożenie elektronicznego procesu zawierania umów kredytowych jeszcze bardziej wzmocniło postrzeganie nas jako banku otwartego na potrzeby klientów. Cyfryzacja sprzedaży produktów pozwoliła nie tylko na obniżenie kosztów związanych z papierowym obiegiem dokumentów, ale znacznie usprawniła nasze procesy wewnętrzne – powiedziała Ewa Muciek, Z-ca Dyrektora Pionu Technologii i Operacji, Santander Consumer Bank.

Digitalizacja w praktyce

System zaprojektowany oraz wdrożony przez Asseco wspólnie z bankiem, dzięki digitalizacji potwierdzania dokumentacji kredytowej, skrócił czas obsługi klientów, umożliwiając zdalne zawieranie umów i akceptowanie ich przy użyciu zaawansowanych podpisów jednorazowych autoryzowanych kodami SMS. W ramach realizacji projektu zastosowano także kwalifikowaną pieczęć elektroniczną oraz kwalifikowaną usługę walidacji. Wprowadzenie procesów paperless pozwoliło na odciążenie backoffice’u i ograniczenie miejsca zajmowanego przez umowy w wersji papierowej.

Wdrożenie elektronicznego procesu sprzedaży skróciło czas zawarcia umowy kredytu o 30%*. Przyczyniło się też do podniesienia jakości pracy doradców w sieci partnerskiej banku, z których aż 80%* podkreśliło łatwość obsługi nowego procesu, a 40%* doceniło możliwość zawarcia umowy kredytowej bez użycia ani jednej kartki.

Projekt dla Santander Consumer Banku wyróżnia skala i zasięg zastosowania cyfrowego zawierania umów kredytowych oraz wynikające z tego korzyści. Bank wdrażając produkty oraz usługi Asseco zyskał nowoczesne, wygodne i docenione przez partnerów narzędzie, które ułatwia im pracę, pozwala szybciej i wydajniej realizować procesy sprzedaży produktów z oferty banku – powiedział  Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.

*badania Voice of Customer zrealizowane techniką CATI, przeprowadzone przez Santander Consumer Bank z Partnerami Handlowymi w okresie 15-08-2020 – 15.09.2020. Badanie zostało zrealizowane na próbie 345 sprzedawców, którzy mają możliwość korzystania z podpisu cyfrowego.


Wydrukuj