Wydrukuj

Asseco uruchomiło pakiet e-Usług w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

Asseco zakończyło projekt wdrożenia jednolitego Szpitalnego Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Polegał on na rozbudowie, działającego już w placówce oprogramowania, o dodatkowe funkcjonalności. Zapewni to pacjentom oraz personelowi medycznemu dostęp do pakietu e-Usług. W dniu 26 września 2019 r. odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Spółkę reprezentował Jan Butkiewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland.

Rozbudowa szpitalnego systemu informatycznego przyniesie korzyści pacjentom, personelowi medycznemu oraz kontrahentom, współpracującym z placówką, jak i zarządzającym jednostką.
Świadczeniobiorcy zyskają dostęp do e-Rejestracji, co znacznie zaoszczędzi ich czas, a także usprawni pracę szpitala. Pacjenci otrzymają dostęp do własnego konta, skatalogowanych, aktualnych i potwierdzonych informacji o zakresie usług medycznych. Będą też mogli samodzielnie rezerwować terminy wizyt.

Z kolei dzięki uruchomieniu Medycznego Portalu Informacyjnego, personel medyczny zyska dostęp do takich aplikacji, jak na przykład e-Dokumentacja, e-Wywiad czy e-Zgoda, co znacząco wpłynie na skuteczność działań operacyjnych pracowników szpitala.

Natomiast wdrożenie modułu e-Kontrahent usprawnieni m.in. obsługę zleceń badań w innych jednostkach, zarządzanie rezerwacjami oraz zagwarantuje dostęp do wyników badań on-line. Ponadto Laboratoryjny System Informacyjny jest obecnie zintegrowany z innymi e-Usługami i będzie wsparciem dla kontrahentów zewnętrznych w zakresie archiwizacji, weryfikacji i dystrybucji wyników.

Projekt, który realizowaliśmy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku pozwoli przenieść wiele procesów m.in. rejestracji, wywiadu medycznego, zleceń badań, obsługi dokumentacji medycznej do sfery elektronicznej, co znacznie skróci się czas ich realizacji. Finalnie pozwoli to na realizację dodatkowych świadczeń medycznych. Długofalowym rezultatem w mojej ocenie będzie wzmocnienie potencjału szpitala i jego konkurencyjności wobec innych placówek, podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych – powiedział Jan Butkiewicz, Zastępca Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland.

Wdrożenie zostało zrealizowane w ramach dwóch projektów: „E- zdrowie dla Mazowsza” oraz „Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku E zdrowie 2.0”.


Wydrukuj