Wydrukuj

Asseco stworzyło dla NATO strategię migracji systemów IT

Asseco stworzyło strategię przeniesienia systemów IT jednej z agencji NATO oraz przeprowadziło modelową migrację na jej podstawie. Ponadto, opracowało procedury oraz wdrożyło narzędzia w zakresie testów bezpieczeństwa. Spółka przeglądała i modyfikowała także kod źródłowy, używany w systemach Sojuszu.

NATO posiada kilka systemów, których interfejs graficzny jest oparty na technologii Silverlight. W perspektywie kliku lat przestanie ona być wspierana przez swojego producenta. Już teraz, niektórzy dostawcy rozwiązań trzecich, opartych na Silverlight wycofują swoje wsparcie dla tych produktów. Co więcej, przeglądarki internetowe (m.in. Chrome, Microsoft Edge) także nie pozwolą na ich uruchamianie. Jest to naturalne zjawisko, związane z cyklem życia danej technologii, ale wymaga ono przygotowania się i uwzględnienia w bieżącej działalności organizacji.

Dlatego też Asseco opracowało dla NCIA (NATO Communications and Information Agency) strategię migracji systemów IT z rozwiązania opartego na Silverlight na nowoczesne technologie, bazujące na HTML5, CSS oraz JavaScript. Opisuje ona szczegółowe procedury migracji, technologie oraz potencjalne problemy, które mogą wystąpić w trakcie jej przeprowadzania.

Posiadanie dobrej strategii jest kluczowe dla przeprowadzenia migracji systemów, szczególnie dla tak wyjątkowej i wymagającej organizacji, jak NATO. Procedura poparta jest wiedzą ekspercką Asseco oraz doświadczeniem, zdobytym m.in. dzięki przeprowadzeniu kilku migracji dla europejskiej agencji FRONTEX – powiedział Zdzisław Wiater, z-ca dyrektora pionu administracji publicznej w Asseco Poland. W ramach projektu Asseco przeglądało i modyfikowało także kod źródłowy, używany w systemach Sojuszu. Warto zaznaczyć, że jesteśmy jedyną firmą z Polski, która wykonuje tego typu prace – dodał.

Spółka przeprowadziła także udaną migrację części aplikacji NATO-wskiej, według opracowanej wcześniej strategii. W ten sposób powstał prototyp części systemu, stworzony w technologii HTML5 i JavaScript.

Działający prototyp potwierdził poprawność zaproponowanych przez Asseco procedur oraz doboru technologii. Wraz z całą strategią został on zaprezentowany w Hadze, podczas dedykowanego wewnętrznego warsztatu NATO – powiedział Tomasz Jaros, architekt systemów w Asseco, zaangażowany w projekt.

Asseco jest jedyną polską firmą, która posiada zespół ekspertów, od 15 lat specjalizujący się tworzeniu oprogramowania dla sektora bezpieczeństwa – nie tylko na potrzeby polskich służb mundurowych, ale także agencji NATO oraz Unii Europejskiej, takich jak ESA czy FRONTEX.

***

Video-komentarz Asseco na temat projektu:


Wydrukuj