Wydrukuj

Asseco Poland ogłasza wezwanie na akcje Asseco Central Europe

W dniu 24 października 2016 roku Asseco Poland ogłosiło wezwanie na akcje Asseco Central Europe. Asseco Poland chce skupić, pozostałe 6,49% akcji swojej spółki zależnej i tym samym objąć 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

Ogłoszenie wezwania na akcje Asseco Central Europe jest konsekwentnym krokiem w ramach działań, upraszczających strukturę Grupy Asseco. Objęcie 100 proc. udziałów w ACE umożliwi nam bowiem realizację planu, jakim jest wycofanie tej spółki z giełdy, a w konsekwencji – przyspieszenie podejmowania decyzji, dotyczących dalszego rozwoju ACE oraz ograniczenie kosztów związanych z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych – powiedział Marek Panek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

 

***

Szczegóły wezwania:

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy i wynosi 23,5 zł za akcje.

 

Cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej (czyli średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji ważonych wolumenem obrotu) z ostatnich 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, która wynosi: 21,30 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych 30 groszy).

 

Ponadto, cena Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej (czyli średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji ważonych wolumenem obrotu) z ostatnich 3 (słownie: trzech) miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wynosi: 23,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy złote zero groszy).

 

Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.

 

Data ogłoszenia Wezwania: 24 października 2016 r.
Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje: 15 listopada 2016 r.
Data zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje: 14 grudnia 2016 r.
Przewidywany dzień transakcji na GPW: 19 grudnia 2016 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW: 22 grudnia 2016 r.

Wydrukuj