Wydrukuj

1,8 mld zł przychodów i 186 mln zł zysku operacyjnego za pierwszy kwartał 2016 roku w Grupie Asseco

Grupa Asseco opublikowała 12 maja 2016 roku wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,8 mld zł, co stanowi wzrost o 16% w stosunku do wyniku wypracowanego w analogicznym okresie 2015 roku. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 13% do poziomu 1,5 mld zł w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2015 roku. Zysk operacyjny wyniósł 186 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 66 mln zł.


Rosną przychody Grupy Asseco ze sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych, które stanowiły w pierwszym kwartale 2016 roku 81% przychodów ogółem. W ujęciu sektorowym, struktura przychodów kształtuje się odpowiednio: przedsiębiorstwa – 40%, bankowość i finanse – 38%, instytucje publiczne – 22%. W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku udział rynków zagranicznych w przychodach ogółem zwiększył się do 80% i wyniósł niemal 1,5 mld zł. W I kwartale 2016 roku Grupa Asseco podpisała 2 992 kontraktów.


W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa Asseco miała duży wzrost przychodów, szczególnie na rynkach zagranicznych, na których uzyskaliśmy prawie 1,5 mld zł, co stanowi już 80% naszych całkowitych przychodów. To przekłada się również na wyższy udział spółek spoza Polski w całościowym zysku operacyjnym. Jeśli chodzi o zysk netto Grupy, to na jego wysokość miały wpływ dwa elementy – wyższe koszty finansowe w porównaniu z rokiem poprzednim oraz fakt, że rosnące zyski spółek zagranicznych nie w pełni się przekładają na wynik całej Grupy, ze względu na udział akcjonariuszy mniejszościowych – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.


Na wzrost przychodów w I kwartale 2016 roku miały wpływ główne rynki, na których działają spółki z Grupy. W Polsce dobre wyniki osiągnęły Asseco Business Solutions i Asseco Data Systems. Ponadto, kontynuowano reorganizację struktury Grupy, a także współpracę z kluczowymi klientami. Istotną rolę w wynikach Grupy miały spółki izraelskie, które w I kwartale tego roku utrzymały wysoką dynamikę wzrostów sprzedaży (18% r/r). W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku osiągnęły ponad 1 mld zł przychodów. W Europie Środkowej odnotowano pozytywny wpływ wcześniejszych akwizycji, poprawę sytuacji w Czechach, a także wzrost sprzedaży systemów ERP. Czynniki te przełożyły się na 48% wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na rynku południowo-wschodniej Europy kontynuowano rozwój w obszarze płatności oraz istotnie zwiększono sprzedaż w segmencie infrastruktury. Rynek zachodnioeuropejski wzrósł o 13%. Na wynik ten pozytywnie wpłynęło przejęcie portugalskiej spółki Exictos oraz rozwój organiczny w Hiszpanii.


Wydrukuj