Marketingowe raporty roczne

Raport roczny 2013

Obecność w 40 krajach

5 898 mln uzyskana sprzedaż za rok 2013

639 mln wypracowany zysk netto za rok 2013

200 mln wypłacone dywidendy za rok 2012

17 083 osób pracujących na uzyskane wyniki

6. największy dostawca oprogramowania w Europie

Raport roczny 2012

Obecność w 30 krajach

5 529 mln uzyskana sprzedaż za rok 2012

556 mln wypracowany zysk netto za rok 2012

290 mln wypłacone dywidendy za rok 2011

16 638 osób pracujących na uzyskane wyniki

7. największy dostawca oprogramowania w Europie

Raport roczny 2011

Obecność w ponad 30 krajach

4 960 mln uzyskana sprzedaż za rok 2011

397 mln wypracowany wynik netto za rok 2011

234 mln wypłacone dywidendy za rok 2010

14 287 osób pracujących na uzyskane wyniki

7. największy dostawca oprogramowania w Europie

Raport roczny 2010

3 238 mln uzyskana sprzedaż za rok 2010

415 mln wypracowany wynik netto za rok 2010

13 543 osób pracujących na uzyskane wyniki

8. największy dostawca oprogramowania w Europie

Raport roczny 2009

3 050 mln uzyskana sprzedaż za rok 2009

373 mln wypracowany wynik netto za rok 2009

55% przychodów stanowi sprzedaż własnych rozwiązań

Raport roczny 2008

2 787 mln uzyskana sprzedaż za rok 2008

399 mln  wypracowany wynik netto za rok 2008

990 mln przychodów pochodzących spoza granic Polski

Raport roczny 2007

1 283 mln uzyskana sprzedaż za rok 2007

191 mln wypracowany wynik netto za rok 2007

236 mln zysku na działalności operacyjnej

38% sprzedaży stanowią przychody spoza granic Polski

Raport roczny 2006

821 mln uzyskana sprzedaż za rok 2006

129 mln wypracowany wynik netto za rok 2006

364 mln zysk ze sprzedaży własnych rozwiązań za rok 2006