2019

Komentarz Rafała Kozłowskiego, Wiceprezesa Asseco Poland, dotyczący wyników Grupy Asseco w Q1, 2019.

Komentarz Rafała Kozłowskiego, Wiceprezesa Asseco Poland, dotyczący wyników Grupy Asseco w 2018.

Projekty realizowane przez Pion Rynków Kapitałowych

Wyzwania i szanse biznesowe dla Pionu Rynków Kapitałowych

Projekty realizowane przez Pion Banków Komercyjnych Asseco Poland